Byrån mot diskriminering i Östergötland söker Jurist/Utredare

Om arbetsgivaren:
Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt ålder.

Detta gör vi dels genom kostnadsfri juridisk rådgivning till individer som upplever diskriminering, dels genom främjande och förebyggande verksamhet i form av utbildning och information till skolor, företag, kommunala verksamheter, föreningar m.fl. Vi bedriver även opinionsbildning och arrangerar evenemang om diskriminering och mänskliga rättigheter riktade till allmänheten.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Du ska i första hand arbeta med ärendehantering vilket innebär juridisk rådgivning, stöd och medling till personer som upplever diskriminering. I arbetsuppgifterna ingår att ta emot ärenden för rådgivning, att kontakta motpart, att utreda, dokumentera och att försöka hitta lokala och regionala lösningar. Arbetsuppgifterna innebär även att utbilda andra verksamheter i mänskliga rättigheter och diskrimineringsrätten, att sammanställa remissvar och rapporter, och att följa och analysera rättsutvecklingen. Vi söker en person som är lyhörd, bra på att möta människor i svåra situationer samt både är bra på att samarbeta och att arbeta självständigt.

Kompetens och erfarenhet:
• Juristutbildning eller annat likvärdig utbildning/erfarenhet
• Erfarenhet av utredningsarbete
• Erfarenhet av juridisk förhandling eller medling
• Erfarenhet av arbete med att förebygga diskriminering
• Erfarenhet av att stödja människor i utsatta och/eller svåra situationer
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar, kurser eller dylikt

Meriterande:
• Processvana eller notariemeritering
• Kunskaper eller erfarenheter inom arbetsrätt och arbetsmiljö
• Kunskap eller erfarenhet av likabehandlingsarbete på arbetsplatsen

Tillträde:
Snarast möjligt.

Ansökan:
Byrån mot diskriminering i Östergötland kommer under denna rekrytering att arbeta utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Alla ansökningar bedöms utifrån de kompetenskrav som arbetet ställer. Det innebär att vi i denna del inte tar emot personliga brev eller CV. Du behöver istället svara på fem kompetensbaserade frågor (se nedan) och skicka dem i ett dokument till info@diskriminering.se

Ansökan ska ha inkommit till oss senast den 22 april 2018. Vid frågor eller ytterligare upplysningar kontakta Pranvera Bahtiri, 011 10 71 31 / 0702 157 812.

Anställningsform: Tjänsten är en visstidsanställning på heltid t.o.m. 31 december 2018 med möjlighet till förlängning.

Frågor

1) Syftet med Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är att arbeta mot diskriminering och att främja mänskliga rättigheter. Beskriv begreppet diskriminering, vad betyder det för dig?

2) Att personer känner att de får ett gott och professionellt bemötande på Byrån är oerhört viktigt för oss. Vad anser du att ett gott och professionellt bemötande innebär i mötet med en anmälare/klient? Hur demonstrera du det?

3) På Byrån kan den ena dagen skilja sig helt ifrån nästa och dina arbetsuppgifter skiljer sig från att hantera invecklade individärenden till att vara ute hos olika aktörer såsom företag, myndigheter etc. och prata om diskriminering. Vad behöver du i ditt arbete för att stimuleras och för att du ska gå hem och vara riktigt nöjd med din arbetsdag?

4) En anställd i kommunen blir utsatt för rasistiska trakasserier. Vilket ansvar har arbetsgivaren för att agera om A) arbetsgivaren får kännedom om detta via en annan anställd? B) är en chef som trakasserar? C) Vad kan den anställde som upplever sig utsatt vidta för åtgärder för att stärka ärendet? D) Vad kan användas som bevisning?

5) Du är och föreläser i en klass med lärare närvarande och pratar om rasism och diskriminering. Du går igenom statistik från olika aktörer och berättar om omfattningen av diskriminering i samhället varpå en lärare kommenterar/tillägger ”det där är ju lite gammal statstik, det är inte lika vanligt med diskriminering och rasism idag”. För den läraren är det inte en fråga, utan en kommenterar som förs fram som ett komplement till det du precis har sagt. Hur hanterar du det? Bemöter du det i klassrummet, och/eller gör du något efter föreläsningen?