Styrelsen

Byrån mot diskriminerings styrelse är det högsta beslutande organet mellan årsmöten och består av sju personer, varav några är representanter från våra medlemsorganisationer. Styrelsen väljs på årsmötet som hålls varje år innan mars månads utgång. Den beslutar bland annat om förslag till stadgar, mål, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan, budget, policies och strategiska inriktningsbeslut.
Önskar du kontakt med någon i styrelsen – kontakta personalen via info@diskriminering.se

Ordförande

Indira Stefanovic

Kassör

Kjell Axelsson

Ledamöter

Orlando Cardenas

Marie Bager

Anders Lindkvist

Suppleanter

Magnus Dahlstedt

Annelie Kuylenstierna

Seidy Barkamo

Joakim Johansson

Valberedning

Valberedning Sven Åke Molund Annki Nilsson Karin Holmgren