Byrån mot diskriminering i Östergötland söker praktikant till hösten 2019

Om Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är en ideell organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och antidiskriminering. I arbetet arbetar Byrån utifrån den gällande diskrimineringslagstiftningen. Byrån har sitt kontor på Torsgränd 15 i Norrköping, men har hela Östergötland som sitt arbetsfält. Två dagar i veckan finns Byråns personal på plats i Linköping, på tisdagar på Medborgarkontoret i Skäggetorp och på torsdagar på Medborgarkontoret i City. På kontoret arbetar ekonomiansvarig, jurister, informatör, utbildare samt projektanställda.

Byrån arbetar utifrån olika metoder mot diskriminering. En del är vår juridiska verksamhet, där personer som upplever sig utsatta för diskriminering kan få gratis juridiskt stöd från Byråns jurister. Det kan vara i form av rådgivning, medling och stöd, samt hjälp med att förmedlas vidare till rätt instans om inte Byrån är rätt instans för hjälp. En annan del är utbildning och opinionsbildning. Byrån föreläser och utbildar bland annat skolor, fackförbund, organisationer och kommuner i antidiskriminering, rasism, normer och rekrytering. Vi anordnar även seminarier och arrangemang så som Dagen mot diskriminering, och uppmärksammar olika dagar, till exempel Förintelsens minnesdag och Norrköping Pride.

Byrån driver vid sidan av den ordinarie verksamheten även tidsbegränsade projekt. Från och med januari 2018 driver Byrån det 3-åriga projektet Koll på jobbet med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Koll på Jobbet är ett projekt som riktar sig till ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram i Östergötland. Genom projektet får ungdomarna verktyg för att ta upp frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter som är relevanta i elevernas vardag och framtida yrkesliv.

Byrån söker ständigt utvecklas och få in nya erfarenheter och kunskaper, samtidigt som vi vill nå ut till fler och sprida våra kunskaper vidare. Därför söker vi nu en praktikant till Byråns verksamhet för hösten 2019.

Om uppdraget

Som praktikant på Byrån kommer du både att vara en del av det dagliga arbetet samt ingå i vårt projekt Koll på jobbet.

I uppdraget ingår:

  •  hålla kortare föreläsningar och informera om Byrån mot diskriminerings verksamhet i skolor och organisationer
  •  hjälpa till med och medverka vid Byråns kampanjer, projekt, utåtriktade evenemang och löpande verksamhet
  •  arbeta med marknadsföring av Byråns tjänster och utbildningar och på så sätt höja medvetenheten om frågor kring mänskliga rättigheter och diskriminering gentemot allmänheten

Möjlighet finns även att utforma egna idéer och metoder inom ramen för Byråns verksamhet.

Vi söker en praktikant som:

  • har en samhällsvetenskaplig utbildning

samt

  •  erfarenhet av att arbeta ideellt
  •  är bekväm med att tala inför grupp och har erfarenhet av att hålla i föreläsningar
  •  erfarenhet av att arbeta självständigt
  •  har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter
  •  erfarenhet av/kunskap om att arbeta normkritiskt

Uppdragets omfattning

Praktiken avser en heltidspraktik under hela hösten 2019.

Då praktik på Byrån är obetald behöver du som praktikant ha någon annan form av finansiering under praktikperioden.

Ansökan

Ansökan skickas till: info@diskriminering.se
Telefonnummer: 011-10 71 31

Ansökan skickas senast den 15 april 2019. Platserna tillsätts löpande.

Har du några frågor kring praktiken, verksamheten eller annat är du välkommen att kontakta oss på Byrån.

Varmt välkommen med din ansökan!