Koll på jobbet

Från och med januari 2018 driver Byrån mot diskriminering i Östergötland det 3-åriga projektet Koll på jobbet med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Genom Koll på jobbet ska ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram stärkas med kunskaper och verktyg om diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter och hur de praktiskt kan tillämpas på arbetsplatsen. Genom att ett anpassat metodmaterial med övningar, case, och filmer tas fram i projektet, får lärare som undervisar på yrkesförberedande gymnasieprogram verktyg för att på ett effektivt sätt ta upp frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter som är relevanta i elevernas vardag och framtida yrkesliv. I projektet kommer fyra gymnasieskolor i Östergötland att delta.

För frågor om projektet kontakta

James Frempong, projektledare
011 – 10 71 31/ 076 036 4081
james.frempong@diskriminering.se