Koll på Jobbet är ett projekt som riktar sig till ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram i Östergötland.
Genom projektet får ungdomarna verktyg för att ta upp frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter som är relevanta i elevernas vardag och framtida yrkesliv.
Mer om projektet

”Vi lärare har fått färdiga och lättillgängliga verktyg för hur man kan prata om dom här frågorna med eleverna.”

Malin, frisör- och stylistlärare

”Det här är jättenyttigt för mina elever eftersom övningarna så tydligt är kopplade till arbetslivet.” 

Isabelle, samhälls- och psykologilärare

Genom Koll på jobbet ska ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram stärkas med kunskaper och verktyg om diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter och hur de praktiskt kan tillämpas på arbetsplatsen. Genom att ett anpassat metodmaterial med övningar, case, och filmer tas fram i projektet, får lärare som undervisar på yrkesförberedande gymnasieprogram verktyg för att på ett effektivt sätt ta upp frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter som är relevanta i elevernas vardag och framtida yrkesliv.

Inom projektet samarbetar vi med fyra gymnasieskolor i Östergötland: Birgittaskolan i Linköping, Dackeskolan i Mjölby samt Ebersteinska gymnasiet och Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping. Tillsammans med några utvalda lärare  och klasser från dessa skolor arbetar vi fram case och övningar som ska mynna ut i ett färdigt metodmaterial.

För frågor om projektet kontakta:

Ellen Söderström
Ellen SöderströmUtbildare