Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer. Vi erbjuder utbildning inom olika områden av diskrimineringslagstiftningen, normer och fördomar, rasism, trakasserier och sexuella trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling samt aktiva åtgärder och lönekartläggning på arbetsplatsen. Vi hjälper även till och stöttar mångfalds – och jämställdhetsgrupper på arbetsplatser eller inom organisationer.

Nedan finns vårt utbud av utbildningar. Vi skräddarsyr även utbildningar och anpassar efter behov och målgrupp.

Information om Byrån mot diskriminering i Östergötland: grundläggande information om vår verksamhet och varför vi finns (30 min).

Grundutbildning med introduktion till lagstiftningen, varför vi diskriminerar, om normer och fördomar i samhället och mänskliga rättigheter (60 min).

Interaktiv grundutbildning med introduktion till lagstiftningen, varför vi diskriminerar, om normer och fördomar i samhället och mänskliga rättigheter samt interaktiva övningar och exempel (120 min).

Fördjupningsutbildning inom diskrimineringslagen (eller inom önskat område av diskrimineringslagen) med möjlighet att ställa frågor till Byråns jurist (90 min).

Interaktiv fördjupningsutbildning (halvdag) om diskrimineringslagen (eller inom önskat område av diskrimineringslagen) med möjlighet att ställa frågor till Byråns jurist samt varför vi diskriminerar, om normer och fördomar i samhället och mänskliga rättigheter med interaktiva övningar och exempel (180 min).

Härskartekniker. Har du känt dig tillplattad utan att förstå vad som egentligen hänt? Då har du troligtvis blivit utsatt för härskarteknik. Lär dig att upptäcka de olika härskarteknikerna och få tips på hur du kan bemöta dem. Med övningar och exempel från verkligheten (120 min).

Jargonger och ”roliga bilder” – skämt eller trakasserier? Om trakasserier och sexuella trakasserier och hur de kan motverkas på arbetsplatsen. Under utbildningen går vi igenom vart gränsen går för trakasserier och sexuella trakasserier, vad lagen säger, samt vad arbetsgivaren har för skyldigheter (60-120 min).

En chokladboll, tack! Om vardagsrasism och hur den kan motverkas på arbetsplatsen. Vi ger exempel på rasism i historien och dess kopplingar till rasism och diskriminering idag, samt ger verktyg för att identifiera och bemöta rasism på arbetsplatsen (60-120 min).

Hur får man en icke-diskriminerande rekrytering? Utbildning för HR och rekryterande chefer. En heldagsutbildning där vi genom verkliga fall går igenom gränsdragningar för diskriminering inom rekrytering, typiska fallgropar och hur man kan göra för att få en icke-diskriminerande rekrytering.

Utbildning för processägare. Hur kan det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och för ökad mångfald integreras i de ordinarie processerna? En heldagsutbildning för processägare som får verktyg att sätta igång jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom sina respektive processer.

Kränkningar på nätet och skolans ansvar, Interaktiv fördjupningsutbildning (halvdag)
Denna utbildning ritar sig till skolpersonal och behandlar lagstiftning som reglerar yttranden och kränkningar på nätet, skolans ansvar i relation till elever som upplever kränkningar samt förekomsten av hatiska budskap i sociala medier. Föreläsningen tar upp verkliga fall och varvas med övningar som knyter an till er verksamhet. (180 min)

Hör av er på telefonnummer 011- 10 71 31 eller maila  info@diskriminering.se för mer information.