Återkommande aktiviteter

Byrån mot diskriminering anordnar varje år Dagen mot diskriminering, och deltar utöver detta även som medarrangör i en rad evenemang.

  • Förintelsens minnesdag 27/1
  • Internationella kvinnodagen 8/3
  • Norrköping Pride
  • Regnbågsveckan i Linköping
  • Globala veckan i Skäggetorp
  • Rättvis julmarknad
    – I slutet av november varje år bjuder Arbetets museum i Norrköping in till en Rättvis julmarknad i samarbete med en rad olika föreningar och organisationer som arbetar icke-kommersiellt. Byrån mot diskriminering är en av de föreningar du kan hitta där.

Dagen mot diskriminering

Dagen mot diskriminering är som sagt Byrån mot diskriminerings eget arrangemang, men genomförs vanligtvis i samarbete med andra organisationer.

Dagen mot diskriminering sätter fokus på den diskrimineringsproblematik som finns i vårt samhälle, och har arrangerats sedan 2005. Dagen infaller vanligtvis under hösten.

Läs mer under Aktiviteter för årets Dagen mot diskriminering