Bli medlem!

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening där både enskilda personer och organisationer som delar byråns värderingar kan bli medlemmar.

FN:s artikel 1 ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

Som medlem i Byrån mot diskriminering visar du att du stödjer arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering både lokalt och regionalt. Genom ditt medlemskap får du tillfälle att delta i utbildningar, medlemsaktiviteter och årsmöten. Du får även ökade kunskaper om diskrimineringsfrågor genom regelbundna nyhetsbrev och möjlighet att engagera dig i praktiken genom våra event eller utåtriktad arrangemang. Du väljer själv om du vill engagera dig aktivt eller enbart vill stödja oss ekonomiskt.

För att du ska vara berättigad rösträtt på byråns årsmöte måste medlemsavgiften vara betald innan årsmötet äger rum.

Stöd Byrån genom att du sätter in medlemsavgiften till bankgironummer 5295-2264

  • Enskilda personer betalar 100 kr/år
  • Organisationer med färre än 1000 medlemmar 200 kr/år
  • Organisationer med fler än 1000 medlemmar 1000 kr/år

För att bli registrerad som medlem ange namn, adress, mailadress och telefonnummer eller maila till info@diskriminering.se så postar vi en inbetalningsavi till dig!

Du kan även nominera dig att ingå i Byråns styrelse. För att nominera dig till styrelsen mailar du din motivering till: info@diskriminering.se

Tack för att du blir medlem i Byrån mot diskriminering i Östergötland!