Bli volontär!

Byrån mot diskriminering behöver dig för att sprida kunskap och motverka fördomar. Genom vår volontärverksamhet får du möjlighet att göra skillnad genom viktiga och lärorika volontäruppdrag . Vi erbjuder utbildning, handledning, inspiration och intyg för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt engagemang för mänskliga rättigheter. Som volontär på Byrån mot diskriminering är du en viktig del av verksamheten. Du får vara med och arbeta aktivt för mänskliga rättigheter, du får även nya kunskaper och kontakter och tillfälle att delta i intressanta utbildningar och seminarier.

Utbildning för Byråns volontärer

Varje termin erbjuder vi en utbildning för nya volontärer. Utbildningen består av tre träffar och vi bjuder på fika.

Under utbildningen pratar vi bland annat om diskrimineringsproblematiken, mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen, verkliga fall samt normer och fördomar som leder till diskriminering. Vi kommer också att gå igenom och låta dig öva på att hålla en grundläggande föreläsning om diskriminering och Byråns verksamhet.

Exempel på volontäruppdrag:

Utbildare inom mänskliga rättigheter och diskriminering

Vi söker dig som tycker om att prata inför folk. Vill du arbeta aktivt för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och diskriminering lokalt, kan du göra stor skillnad genom ett volontäruppdrag hos oss. Våra volontärer är ute på skolor, arbetsplatser och i föreningslivet. Vi erbjuder ökade kunskaper om diskrimineringsfrågor och erfarenhet av att hålla föredrag samtidigt som ditt uppdrag är ett viktigt bidrag till arbetet för mänskliga rättigheter.

Volontärsamordnare

Vi söker dig som vill ta ett större ansvar för att Byrån ska kunna arbeta runtom i länet. Vi finns på plats i Norrköping och Linköping men vet att vi behövs även i Motala, Finspång och Söderköping m.fl. Kontakta oss om du vill arbeta mot diskriminering och göra skillnad på din ort som en av våra lokala utbildare eller volontärsamordnare! Vi söker dig som vill hjälpa till att introducera nya volontärer och vara ett stöd i genomförande av aktiviteter och utbildningsträffar. Vi erbjuder ökade kunskaper och erfarenheter inom ledarskap och volontärsamordning, samtidigt som ditt uppdrag är ett viktigt bidrag till arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Du spelar en viktig roll i vårt arbete med att nå ut till fler i länet!

Marknadsföringsvolontär

Vill du bli vår marknadsföringsvolontär och sprida kunskaper och information om mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor genom hemsida, sociala medier och traditionell media? Vi söker dig som är intresserad av mänskliga rättigheter och vill göra någonting i praktiken mot diskrimineringen i samhället och har studerat eller arbetat med marknadsföring eller kommunikation och media.

Frivillig jurist

Vi söker juristvolontärer som har möjlighet att hjälpa vår jurist i arbetet med individärenden. Det kan handla om att göra utredningar kring inkommande ärenden, att bevaka rättsutvecklingen inom diskrimineringsområdet, att göra research och skriva rapporter eller att ta emot människor på plats i någon av Östergötlands övriga kommuner.

Är du intresserad av att bli volontär? Skicka ett mail till ghyslaine.nindorera@diskriminering.se för mer information och för att anmäla dig till nästa volontärutbildning.

Varmt välkommen som volontär!