Diskriminering kopplat till Religion och annan trosuppfattning

Främja ett tryggare arbetsklimat! Fördjupande utbildningar om diskriminering – Religion och annan trosuppfattninig

Under vintern 2021-2022 erbjuder vi fördjupande utbildningar om tre av Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder.

Utbildningarna är inriktade på hur diskriminering yttrar sig i arbetslivet och har tagits fram för att du som arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering ska få en fördjupad förståelse och verktyg för att analysera risker och förebygga diskriminering i din organisation.

Varje utbildning är 90 min. Det finns max 20 platser per tillfälle och vi träffas digitalt via Zoom. 

Länk till bokning

Den tredje grunden som vi fördjupar oss i är:

Religion och annan trosuppfattning
Tisdag, 15 februari, 13:30- 15:00

Utbildningarnas innehåll i korthet:

  • Verkliga diskrimineringsfall. Vad säger lagen?
  • Vad är orsakerna till diskriminering på området?
  • Hur kan vi arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering?
  • Reflektionsfrågor om den egna verksamheten.

 

Just nu på agendan