Panelsamtal: kvinnors arbetsvillkor under Coronapandemin.

Internationella kvinnodagen 2021 För att uppmärksamma internationella kvinnodagen i Norrköping anordnar Byrån mot diskriminering ett digitalt panelsamtal med deltagare som är representanter för vård- och utbildningsyrken. Samtalet kommer att kretsa kring hur arbetsvillkoren för kvinnor har sett ut inom dessa yrkesområden, utifrån och under rådande pandemi.

Förutom applåder?

När pratet om hjältar och applåderna tystnar, men pandemin fortgår, vad händer då? Vad har vi för förväntningar på våra lärare, vår vårdpersonal, och är de rimliga? Vilka är utmaningarna, och hur kan vi arbeta för att klara dem? Allt detta och mer ska vi prata om tillsammans med nedanstående panellister.

– Annika Kaiser (V)
Ledamot kommunfullmäktige, specialistsjuksköterska

– Emma Klingvall
Avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland

– Kikki Liljeblad (S)
Kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor

– Maria Sandberg
Stödpedagog

Moderator: Sandra Isaksson
Byråns ordförande tillika narkosläkare

Anmäl dig till eventet för att få Zoomlänken på mail!

_______________________________________________

Dag: tisdag 9 mars
Tid: 18:30-20:00
Plats: Zoom (länk skickas ut per mail)

Anmäl dig här!

Eventet genomförs med stöd av Norrköpings kommun.

Just nu på agendan