Nyhetsarkiv

|2018| 2014 | 2013 | 2012


2018

Diskriminering att kräva hälsning genom handskakning

Ny dom från Arbetsdomstolen som går på DO:s linje att en arbetsgivare kan kräva likabehandling vid hälsning, men att kräva just handskakning är att gå för långt.

”- Det här är en svår fråga och det var därför vi bedömde det viktigt med en prövning i domstol. Domen innefattar en noggrann avvägning som beaktar arbetsgivarens intressen, individens rätt till kroppslig integritet, och vikten för staten att upprätthålla ett skydd för religionsfriheten, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.”

Ni kan läsa mer om domen här och här


Diskriminering att utesluta personer med nedsatt funktionsförmåga

Den 20 juni 2018 konstaterade Arbetsdomstolen i en dom att det var diskriminering när bemanningsföretaget Manpower Student AB nekade en kvinna deltidsarbete för att hon på grund av sin kroniska sjukdom endast har 50 procents funktionsförmåga. Att tillämpa urvalskriterier som bland annat utesluter personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan ha något annat arbete strider mot diskrimineringslagen.
Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete.

Läs mer om domen här

Region Gävleborg fälls för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet

Diskriminering på grund av bristande tillgänglighet är olaglig. Stort grattis till Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) som drev fallet och vann. Läs mer om fallet här


2014

DO: Diskriminering att avvisa romsk kvinna

Det var diskriminering när hotell Sheraton i Stockholm avvisade en romsk kvinna ur frukostmatsalen i våras. Det menar DO som nu förbereder en stämning mot hotellet.

Romer utsätts ofta för diskriminering i vardagssituationer och utesluts från det som majoritetssamhället tar för givet. Romer är en utsatt grupp i Europa och Sverige är inget undantag, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, i ett uttalande.

Mer kvinnosim i Linköping

LINKÖPING Satsningen på kvinnosim i Linköping, främst ägnat åt att främja simkunnigheten hos nyanlända invandrare, har blivit en succé.

Söktrycket är stort, och över 100 kvinnor står i kö för att få lära sig simma. ABF och Nätverket för kvinnosim har nu fått pengar beviljade av kultur- och fritidsnämnden till att utöka verksamheten för att kunna starta flera nya simkurser för ungdomar och vuxna.

Transsexuella Robin fick inte bli polis

Man kan ångra sig och begå självmord.

Det var förklaringen transsexuella Robin fick till varför hon trots goda meriter inte kom in på Polishögskolan.

– Jag har aldrig blivit bemött eller så illa behandlad som vid rekryteringen till polisen.

Det är mitten av september och antagningen till Polishögsklan är i full gång. Av nästan 7000 sökande kallas 1500 personer till fystester och intervjuer hos Rekryteringsmyndigheten – den myndighet som testar och väljer ut vilka som har chans att bli framtidens svenska poliser. Jag är på besök på deras testanläggning i Göteborg.

Stökig publik stoppade Ung scen/öst nya pjäs

Enligt Malin Axelsson, konstnärlig ledare på Ung scen/öst, är det arbetsmiljöskäl som ligger bakom att sammanlagt nio föreställningar mellan 15 – 22 oktober ställs in.

Vi vill att det ska kännas tryggt för skådespelarna och publiken, säger hon.

Enligt Axelsson har det varit oroligt vid några av skolföreställningarna , som vänder sig till ungdomar från 15 år och uppåt.

Fortsatt kamp för minoriteters rätt

NORRKÖPING De fem nationella minoriteterna uppmärksammades på onsdagen när Dagen mot diskriminering arrangerades på Arbetets museum.

Byrån mot diskriminering i Östergötland, med säte i Norrköping, arrangerade föreläsningar om nationella minoriteters rättigheter vid diskriminering och om deras språk och kultur.

MujaHalilovic från Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö berättade om hur man i Malmö arbetar med att öka romers deltagande i samhället.

Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid universitetet i Roskilde, deltog också. Han har judisk bakgrund och har bland annat forskat i hur judar upplevt antisemitism i dagens Europa.

Polisen inbjöds för att prata om hatbrott och efter lunch ordnades en debatt med lokala politiker:

Så diskrimineras romer i Linköping idag

  
LINKÖPING Vardagen för de finska romerna i Linköping är krass. De har svårt att få jobb och bostad, är extra utsatta för koll i butiker och möter polispatruller som behandlar dem som möjliga kriminella. Men nu ska det bli ändring.

– Om vi sitter tre-fyra romer i en bil så är det säkert att polisen stoppar oss. Vi plockas ut en och en för mycket noggrann kontroll. Sen ringer de efter ännu en patrull och hela situationen känns mycket obehaglig. Hur de motiverar kontrollen? Inte alls. Jag kan ärligt säga att jag är rädd för poliser, säger Mertsi Lindeman.

För Tarja Lindeman och Anette Lindeman är det vardag att följas av vakter när de går i en affär. De ger flera exempel på hur de har nekats arbete och bostad. De antar att det är den finska romska kvinnans traditionella klädsel med långa sammetskjolar och smycken som väcker uppmärksamhet och bäddar för misstänksamhet.

Kritik mot att få politiker har utländsk bakgrund

SVT.se den 5 september 2014

Trots att runt 21 procent av Sveriges befolkning består av personer med utländsk bakgrund står fortfarande partiernas valsedlar till största delen av politiker med svenska rötter, visar Östnytts kartläggning.

Ett stort problem, som inte prioriteras av politikerna, menar byrån mot diskriminering.

– Det visar på att det finns hinder för människor med utländsk bakgrund att få makt och inflytande, att ta sig in i politiken, vilket är ett stort problem för demokratin. Att alla inte har samma förutsättningar eller möjligheter att påverka i samhället, säger Kristin Tran vid byrån mot diskriminering i Östergötland.

FN-kritik mot svensk rasistprogaganda

Sverige. Enbart ”genetiska västerlänningar” ska ha medborgerliga rättigheter, anser Svenskarnas parti. I morgon har partiet polisens tillstånd att demonstrera i Stockholm. Sverige följer inte FN-konventionen mot rasdiskriminering, slår världsorganisationen fast.

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering trädde i kraft 1969. Sverige anslöt sig till den utan reservationer.

”Allt spridande av idéer grundade på rasöverlägsenhet eller rashat” ska vara brottsligt, stadgar konventionens fjärde artikel.

Romsk kvinna fick inte köpa lägenhet

Publicerad den 5 augusti 2014  Affärsliv

En romsk kvinna säger sig ha blivit nekad tillträde till en lägenhet på grund av etnisk tillhörighet. Fallet är anmält till Diskrimineringsombudsmannen.

Den 1 januari 2014 kontaktade kvinnan Byrån mot diskriminering (Byrån) i Östergötland eftersom hon nekats medlemskap i en bostadsförening där hon tidigare köpt en bostadsrättslägenhet. Lägenheten finns i Finspångs kommun och kvinnan anser själv att anledningen är att hon är rom och bär traditionell klädsel för finska romer.

Romer nekades plats på camping

Publicerad 21 juli 2014 Norrköpings tidningar

NORRKÖPING Familjen ska ha nekats tillträde på First Camp i Kolmården. Anledningen: De hade utländskt påbrå. Nu har de gjort en anmälan om olaga diskriminering.

Det var i förra veckan som mannen, tillsammans med sin familj, hade tänkt ställa upp sin husvagn på campingen i Kolmården. Men vid entren satte personalen käppar i hjulen för deras planer, enligt mannen som vill vara anonym.

Hetero-par slipper avgift – men lesbiska ska betala

Publicerad 17 juni 2014 ETC Nyheter

Det var inte diskriminering när landstinget tog betalt för assisterad befruktning av kvinnan i ett samkönat par – en avgift som inte lagts på heterosexuella par. Det slår Linköpings tingsrätt fast.

– Jag kan konstatera att tingsrätten inte var enig i sin bedömning och eftersom det här rör sig om en principiellt viktig fråga kommer vi att överklaga domen till hovrätten, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Max nekade romer att köpa kaffe

Publicerad 1 maj 2014 SVT Nyheter

En grupp romer nekades i dag att bli serverade på snabbmatsrestaurangen Max i Kista i nordvästra Stockholm. Händelsen bekräftas av Max, skriver Metro på nätet.

Fyra män kom vid lunchtid på torsdagen in på Maxrestaurangen för att beställa kaffe och läsk, men fick beskedet att restaurangen inte serverar romer. Ett vittne till händelsen säger att personalen hänvisade till ett beslut från chefen.

Diskriminering då nyfött barn tvångsomhändertogs

Svea hovrätt konstaterar att Sigtuna kommun gjorde sig skyldig till diskriminering i samband med utredningen som ledde till tvångsomhändertagandet av ett barn vars mamma har en funktionsnedsättning. Hovrätten dömer kommunen att betala totalt
450 000 kronor i diskrimineringsersättning till familjen.

”Omfattande kartläggning av romer i 1900-talets Sverige”

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer. I Sverige fanns under nittonhundratalet en bred uppslutning kring rasistiska föreställningar. Och på område efter område kan man se hur romer systematiskt behandlats som andra klassens människor, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Romsk talare fick inte äta frukost

Stockholm 25 mar 16:46, uppdaterad 25 mar 18:06

En av de inbjudna talarna vid presentationen av regeringens vitbok, Diana Nyman från Romska rådet i Göteborg, blev avvisad när hon skulle äta frukost på hotell Sheraton i Stockholm tidigare morse, rapporterar dn.se.(TT)

Kvinnosim behövs i Linköping

Corren  2014-03-24

Efter Correns ledare om att Linköpings kommun bör säga nej till medborgarförslaget om kvinnosim i simhallen, har flera röster höjts om motsatsen. Utestängning av män på vissa tider är en förutsättning för många kvinnor att gå och simma.

Björk Hummelgren skriver 18 mars att kommunen ej bör anta medborgarförslaget om särskilda tider för kvinnosim på något av badhusen i Linköping med motiveringen att det skulle vara ett bakslag för jämställdheten.

FN-dagen mot rasism och diskriminering i Malmö lyfter vikten av antirasistisk handling

Mynewsdesk  2014-03-20

Den 21 mars är det FN-dagen mot rasism och diskriminering. I Malmö uppmärksammas dagen traditionsenligt genom en temadag tillsammans med bland annat Malmö Stad, ABF Malmö, Malmö högskola, Malmö FN-förening, ARF, Länsstyrelsen Skåne och Malmö mot diskriminering. I år är temat för dagen ”Antirasism och antirasist – våga tala och diskutera!”. Mot bakgrund av det nazistiska överfallet som hände natten till den 9 mars på Möllevången är dagen mer aktuell än någonsin.

Ny lag ska öka tillgängligheten

03.03.2014 Norrköpings tidningar

Regeringen vill att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska ses som diskriminering. Nu har det fattats beslut om en lagrådsremiss.

Förbudet ska införas i diskrimineringslagen och ska bland annat kunna användas när trösklar på restauranger inte tagits bort, eller om en butiksägare inte flyttar varor som hindrar framkomligheten.

Aktiv kamp mot diskriminering

2014.01.29

FINSPÅNG Flera kortfilmer med olika teman och föreläsning om hur det är att vara mobbad.Många kom till tisdagens event mot diskriminering.
I höstas startade samhällsklass årskurs 3 på Bergska skolan ett samarbete med Byrån mot diskriminering. Eleverna har bland annat fått göra filmer om diskriminering om olika människor i samhället.

P 4 Morgon 28 januari

Karin Granholm, projektledare för Byråns projekt Re:agera om näthat i skolan, 13 min in i programmet:

Fackeltåget mot rasism 

2014.01.08 Norrköpings tidningar

Fackeltåget mot rasism blev långt och vackert.

Över 500 Norrköpingsbor gick med bestämda steg nedför Västgötebacken till Hörsalsparken på tisdagskvällen. Den största manifestationen hittills.

 


 

2013

Klippet från Face to Face

Östnytt 26 november 2013 SVT

”Skaka hand är inte en grundpelare i en demokrati”

2013.11.19 DN

REPLIK Reinhold Fahlbeck, Bengt Westerberg och Christer Sturmark avfärdar i sin debattartikel (DN 131113) religionsfriheten när de läser Europakonventionen som fan läser bibeln och bland annat jämför rätten att utöva sin tro med att agera rasistiskt. Som antidiskrimineringsbyråer har vi fått nog av att Fahlbeck ständigt ges utrymme och tolkningsföreträde kring rätten att utöva tro. Detta är särskilt allvarligt med tanke på de felaktigheter som han återupprepar. Vi är också trötta på att möjligheten att vara troende muslim i Sverige ständigt görs till en motpol till jämställdhet och kön. Detta blir än tydligare i DN:s ledare (DN 131114).

”Förtroendet är nu totalt bortblåst”

2013-09-26 06:07, uppdaterad 2013-09-26 10:05 Corren

I måndags kom uppgifterna om att svensk polis har upprättat ett register över romer som totalt innehåller 4 029 människor över hela landet. De flesta är ostraffade och har aldrig haft med polisen att göra. Över tusen av de registrerade är barn. Registret är inte uppfört utifrån tidigare brottslighet utan utifrån personernas etniska tillhörighet. Detta för tankarna till registreringen av romer och andra grupper under andra världskriget och måste betraktas som en nationell skandal och ett oerhört misslyckande för skyddet av de mänskliga rättigheterna. Byrån mot diskriminering i Östergötland, föreningen Romanofolket resande Östergötland och Vårt Nygård anser att det är hög tid att polisens arbete granskas ur ett diskrimineringsperspektiv.

Tusentals romer i olagligt register

2013-09-23 SvD Nyheter

Över 4 000 romer finns samlade i ett register hos polisen, skriver DN. Många av de personer som förekommer i registret är ostraffade och mer än 1 000 av dem är barn. Polisen skyller i en SvD-intervju nu på morgonen på en enskild polisman.

Lesbisk patient stämmer landstinget på 100 000 kronor

2013-08-02 Corren

En lesbisk kvinna fick betala 3 000 kronor för behandling. En heterosexuell kvinna betalar bara 600 kronor för samma behandling. Diskriminering hävdar den lesbiska kvinnan som – med hjälp av Diskrimineringsombudsmannen – stämmer landstinget i Östergötland.

Unga får politiker som mentor

2013-07-08 SVT Östergötland

Med projektet Face to face vill Byrån mot diskriminering öka det politiska deltagandet bland unga med utländsk bakgrund i lokalpolitiken.

Klicka på bilden för att läsa artikeln ”Alliansen skyr frågan om diskriminering” 2013-05-06 i NT

IMAG0329

Är Alliansen svarslös? 2013-05-04 Corren

”Östergötlands landsting är i dag ensamma i Sverige om att ta ut olika avgifter för heterosexuella och samkönade par som vill inseminera sig.”

Diskriminerade får hjälp i Skäggetorp 2013-04-02 Corren

Under tisdagen öppnade Byrån mot diskriminering i Östergötland en filial i Skäggetorp.

Fortfarande få kvinnliga chefer 2013-02-26 SVT Östergötland

Kvinnor bedöms efter prestation, män efter potential. Idag presenterar Byrån mot diskriminering en unik studie om informella hinder för kvinnor att bli chefer inom teknikbranschen.

En chokladboll, tack! 2013-01-25

”Pranerva Bahtiri och Kristin Tran från Byrån mot diskriminering i Östergötland talade om vardagsrasism och diskriminering i Sverige idag”

 


 

2012

Stipendium mot diskriminering 2012-11-25

”Byrån mot diskriminering, erhåller ABF Östergötlands nyinrättade stipendium á 20 000 kronor.Man får det för sitt arbete med att bekämpa intolerans och diskriminering, liksom främlingsfientlighet och rasism i länet.”

Reglerna för insemination måste ändras 2012-11-14

”Vi vill att landstinget ska införa en ickediskriminerande hållning både när det gäller kostnad och villkor för insemination. Ett krav som bland annat drivs av RFSL i Linköping, Norrköping Pride och Byrån mot diskriminering i Östergötland.”

Diskriminering motverkas lokalt 2012-11-13

”Byrån mot diskriminering i Östergötland vill med projektet ”Operation Chef” bidra till att kvinnor och män får lika tillgång till chefspositioner, makt, inflytande och högre lön.”

Kvotering mot diskriminering? 2012-09-27

”Det är antidiskrimineringsdag i Norrköping idag. Det är utmärkt timing för en sådan diskussion. Igår släpptes en rapport som visar på kräftgången när det gäller kvinnor i bolagsstyrelser. Siffran har stannat på pinsamma 23%.”

Informell kvotering och Dagen mot diskriminering

Den 25 september 2012 pratades det i P4 Östergötland om Byråns projekt ”Operation Chef” och årets upplaga av Dagen mot diskriminering. Byråns projektledare Kristin Tran pratade bland annat om informella hinder för kvinnor att göra chefskarriär.

Diskriminering är en av Sveriges största samhällsutmaningar 2012-07-06

Byrån skriver i Corren den 6 juli 2012 om bakgrunden till diskrimineringslagen och varför diskriminering är en av Sveriges största samhällsutmaningar.

Män har också ett kön 2012-05-25

Byrån svarade den 25 maj 2012 på Correns ledare om att ”etniskt svenska, heterosexuella medelålders män har minimala chanser att få upprättelse genom diskrimineringslagen”. Byrån anger i sin replik att de kanske inte är de som utsätts för diskriminering i första hand, men att de skyddas av diskrimineringslagen precis som av alla andra lagar. Ledaren kan läsas här >>

Diskriminering inom vården

I samband med att Vårruset gick av stapeln den 15 maj i Norrköping passade Byrån på att lyfta frågan om diskriminering inom vården. Lika rätt till vård är en lagstadgad rättighet. Trots detta inkommer anmälningar om bristande tillgänglighet, men också brister i bemötandet av patienter och trakasserier. Dessa brister kan resultera i att drabbade personer inte söker vård igen.

Byrån kräver att kravet på sterilisering tas bort 2012-02-11

I en insändare till Norrköpings Tidningar den 11 februari 2012 skriver Byrån tillsammans med flera andra organisationer i Östergötland under för att trycka på en lagändring när det kommer till rätten för personer som ska genomgå könskorrigerande ingrepp att slippa sterilisering.

Byrån medverkar i 24NT: Regeringen lanserar hemsida mot myter 2011-12-19

När regeringen måndagen den 19 december 2011 lanserade en hemsida som ska slå hål på nätmyter och fördomar om invandrare och minoriteter fick Byrån mot diskriminering i Östergötland uttala sig i 24NT om att den vanligaste diskrimineringsgrunden är just etnicitet.

www.regeringen.se >>