Byrån mot diskriminering i Östergötland söker praktikanter till våren 2021

Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) är en ideell organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi arbetar utifrån den gällande diskrimineringslagstiftningen. Byrån har sitt kontor i Norrköping, men har hela Östergötland som sitt arbetsfält. Två dagar i veckan finns vi tillgängliga även i Linköping där vi har ett kontor genom ett samarbete med Linköpings kommun. På Byrån arbetar ekonomiansvarig, jurister, kommunikatör och volontärsamordnare, utbildare, samt projektanställda.

Byrån arbetar utifrån olika metoder mot diskriminering. En del är vår juridiska verksamhet, där personer som upplever sig utsatta för diskriminering kan få gratis juridiskt stöd från Byråns jurister. Det kan vara i form av utredning, rättslig rådgivning, medling och stöd, samt hjälp med att förmedlas vidare till rätt instans om inte Byrån är det. En annan del är utbildning och opinionsbildning. Byrån föreläser och utbildar bland annat skolor, fackförbund, organisationer, företag och kommuner i antidiskriminering, rasism, normer och rekrytering m.m. Vi anordnar även seminarier och arrangemang såsom Dagen mot diskriminering, och uppmärksammar viktiga minnesdagar, till exempel Förintelsens minnesdag och deltar vid arrangemang som Norrköping Pride.

Byrån söker ständigt att utvecklas och få in nya erfarenheter och kunskaper, samtidigt som vi vill nå ut till fler och sprida våra kunskaper vidare. Därför söker vi nu två praktikanter till Byråns verksamhet för våren 2021.

Om uppdraget
Som praktikant på Byrån kommer du att vara en del av det dagliga arbetet på vårt kontor och i vår utåtriktade verksamhet. Vi erbjuder dig en intressant och utvecklande praktik där du får handledning och meriterande arbetserfarenhet av att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering. Just nu söker vi två praktikanter, en praktikant med juridisk kompetens, samt en praktikant med samhällsvetenskaplig kompetens.

I uppdraget ingår:
–      hålla kortare föreläsningar och informera om Byrån mot diskriminerings verksamhet i skolor och organisationer
–      samordning av volontärverksamheten
–      hjälpa till med och medverka vid Byråns kampanjer, projekt, utåtriktade evenemang och löpande verksamhet
–      arbeta med marknadsföring av Byråns tjänster och utbildningar och på så sätt höja medvetenheten om frågor kring mänskliga rättigheter och diskriminering gentemot allmänheten
–      arbeta med ärendehantering och utredning av anmälda fall av diskriminering (praktikant med juridisk kompetens).

Möjlighet finns även att utforma egna idéer och metoder inom ramen för Byråns verksamhet.

Vi söker praktikanter som:
–         har en samhällsvetenskaplig utbildning
samt
–      en praktikant som har en juridisk utbildning
–      erfarenhet av att arbeta ideellt
–      erfarenhet av att arbeta självständigt
–      har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter
–      erfarenhet av/kunskap om att arbeta normkritiskt

Uppdragets omfattning
Praktiken avser företrädesvis en heltidspraktik under hela våren 2021.
Då praktik på Byrån är obetald behöver du som praktikant ha någon annan form av finansiering under praktikperioden.

Ansökan
Ansökan skickas till: info@diskriminering.se
Telefonnummer: 011-10 71 31

Ansökan skickas senast den 30 november 2020. Intervjuer genomförs löpande.
Har du några frågor kring praktiken, verksamheten eller annat är du välkommen att kontakta oss på Byrån.

Varmt välkommen med din ansökan!