Här har vi samlat några nyttiga länkar:

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

suntarbetsliv.se
Om diskriminering för kommuner och landsting:
Sunt liv samlar in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och att göra denna kunskap tillgänglig för alla inom kommun- och landstingssektorn.

RFSL:s bottsofferjour
Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om.

För dig som är ung:

Ungdomsmottagning på nätet
Ungdomsmottagning på nätet (UMO) är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Barn- och elevombudet
Barn- och elevombudet (BEO) övervakar  den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling. BEO utreder bara kränkande behandling som riktats mot barn/elever.