Utbildning

Byrån erbjuder information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer. Nedan finns en lista på vårt basutbud, vi kan även skräddarsy efter beställarens behov.

Våra utbildningar

Här finner du vårt basutbud av utbildningar. Längre ned kan du även läsa om skräddarsydda fördjupningar, priser och bokning.

Basutbud

En introduktion till diskrimineringslagen och Byråns verksamhet. Utbildningen är kostnadsfri och hålls ofta av våra volontärer. (30-45 min)

Introduktion till diskrimineringslagen samt om normer och fördomar i samhället som skapar diskriminering. Utbildningen innehåller även övningar och diskussion om verkliga diskrimineringsfall. (90 min)

Syftet med cirkeln är att få en grundläggande kunskap om diskrimineringslagen genom att främja diskussioner som ska leda till ett bredare perspektiv. Utifrån ett historiskt perspektiv går vi igenom varje grund och förklarar varför just denna grund skyddas av diskrimineringslagen. Vi pratar också om de samhällsnormer och fördomar som är kopplade till varje grund samt kollar på nuläget. Vi ger även exempel på hur diskrimineringen kopplad till den grunden kan ta sig uttryck, tittar på statistik, mm. (6-7 lektioner à 45- 60 min )

Om vardagsrasism och hur den kan motverkas på arbetsplatsen. Vi ger exempel på rasism i historien och dess kopplingar till rasism och diskriminering idag, samt ger verktyg för att identifiera och bemöta rasism på arbetsplatsen. (90 min)

Om hur diskrimineringen av hbtq personer ser ut idag. Utbildningen behandlar de normer som leder till diskriminering och vad en kan göra för att skapa ett öppet klimat (60 min)

Syftet med utbildningen är att sätta sexuella trakasserier i sitt samhälleliga sammanhang, ge tips på hur en bemöter dem samt informera om var utsatta kan vända sig. Utbildningen väver in konkreta och konstruktiva förslag på strategier för att bemöta olika typer av övertramp. (60 min)

Föreläsningen belyser den diskriminering som drabbar kvinnor och tjejer inom idrottsvärlden. Vilka utmaningar står vi inför? Hur kan vi främja en mer inkluderande och jämställd idrott? Det är dessa frågor som lyfts och diskuteras under föreläsningen. (60min)

Basutbud till skolor

För elever på gymnasienivå:

En introduktion till diskrimineringslagen och Byråns verksamhet. Utbildningen är kostnadsfri och hålls ofta av våra volontärer. (30-45 min)

Introduktion till diskrimineringslagen samt om normer och fördomar i samhället som skapar diskriminering. Utbildningen innehåller även övningar och diskussion om verkliga diskrimineringsfall. (90 min)

Föreläsningen tar avstamp i förintelsen under andra världskriget, som en ytterlighet av vad diskriminering kan leda till. Vi behandlar hur rasism och diskriminering tar sig uttryck i människors vardag idag och vad vi kan göra för att motverka de processer som leder fram etnisk diskriminering. För att föreläsningen ska kunna hållas behöver eleverna ha förkunskap om Förintelsen (60 min)

För skolpersonal:

Introduktion till diskrimineringslagen med fokus på skolans ansvar och utmaningar. Om normer och fördomar i skolan som gör att diskriminering kan förekomma samt tid för diskussion kring verkliga diskrimineringsfall från skolans värld. (120 min)

Hur förhåller sig skollagen och diskrimineringslagen till religionsfriheten? För att illustrera detta går vi igenom fall som uppkommit i den svenska skolan och de beslut som har tagits samt hur dessa motiverats. Exempelvis: Avslutningar i kyrkan, bön på skoltid och könsuppdelad undervisning. (60 min)

Hur kan man skapa ett inkluderande klassrum för alla personer oavsett hur de identifierar och uttrycker sitt kön, oavsett om de identifierar sig som hon, han eller hen? Vad innebär det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering i praktiken? Med utgångspunkt i verkliga fall diskuterar vi konkreta tips och strategier i det dagliga arbetet. (120 min)
Om sexuella trakasserier och normer/normkritik kring sex, samlevnad och samtycke. Utbildningen ger kunskap och tips i arbetet med att motverka sexuella trakasserier i skolan. Under utbildningen varvas informativa inslag med olika övningar. Utbildningen riktas till personal i högstadie- och gymnasieskolan. (180 min)

Skräddarsydda fördjupningar

Vill du kombinera två eller flera av våra basutbildningar? Vi kan erbjuda heldags- eller halvdagsutbildningar med både föreläsning och övningar med nära koppling till utmaningarna i just er verksamhet.

Vi kan skräddarsy fördjupningar inom följande områden:

  • Aktiva åtgärder
  • Rekrytering
  • Diskrimineringsfall
  • HBTQ
  • Rasism
  • Funktionsrätt
  • Normkritik
  • Sexuella trakasserier
  • Härskartekniker
  • Bemötande inom vården

Bokning och priser

Våra priser varierar beroende på gruppstorlek, framförhållning, om de ska hållas av utbildare eller jurist, kommuner som samarbetar med Byrån har rabatt på våra utbildningar.

När ni kontaktar oss vill vi veta mer om förkunskaperna hos de som ska utbildas. Vi kan även anpassa våra utbildningar till lätt svenska. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt. För våra basutbildningar vill vi ha 14 dagars framförhållning och minst 30 dagar för skräddarsydda utbildningar.

Kontakta oss för prisuppgifter, bokningar, eller för att diskutera era utbildningsbehov!

info@diskriminering.se
011-10 71 31

Det sägs om oss

Det gjorde ni med stilig och proffsig elegans! Tack för att ni räddade oss i nöden och för en bra föreläsning!

Fackförbundet Unionen

Trots att många av oss känner till att det finns en lag mot diskriminering, att prata om det, på ett sånt sätt som görs av Byrån mot diskriminering, är alltid rätt. Nya frågor, nya tankar, vad kan vi tillsammans förbättra i kommunikation och handling. Nya funderingar kommer vid varje tillfälle vi har föreläsningar från Byrån. Jag rekommenderar föreläsningar i allt större utsträckning – för allas bästa!

Arbetsförmedlingen i Norrköping

Pålästa och kunniga om ämnet. Bra med variation på aktiviteterna, varva mellan att lyssna och övningar. Utbildarna kompletterade varandra bra.

Lärare från Skäggetorpsskolan

Föreläste bra. Svarade på frågor bra och förstärkte publikens reflektioner. Uppvisade en ödmjukhet inför olikhet som skapade ett tillåtande klimat. Tvingade ingen att dela med sig av tankar som inte var bekväm med det. Lade in pauser i lagom tid.

Värgårdsskolan

Bra föreläsare, insatta och kunniga på området. Bra med praktiska övningar med efterföljande diskussioner.

Nygårdsskolan

Läs vidare

Relaterat innehåll

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Byrån driver vid sidan av den ordinarie verksamheten även tidsbegränsade projekt som vidgar vårt arbete mot diskriminering.