Medlemmar

Byrån mot diskriminering är en religiöst och politisk obunden ideell förening som välkomnar alla som ställer upp på våra demokratiska värderingar, och som erkänner Byrån mot diskriminerings målsättning. För att Byrån mot diskriminering ska kunna vara objektiv och neutral är det dock inte tillåtet för enskilda företag, myndigheter eller politiska partier att bli medlemmar.

Vi arbetar aktivt för att ha medlemmar som representerar de olika diskrimineringsgrunderna, då dessa medlemmar kan bidra med erfarenhet och kompetens som leder vårt arbete framåt.

Byrån mot diskriminerings medlemmar är föreningens högsta beslutande organ, genom deras rösträtt vid årsmöten och medlemsmöten. Flera av medlemsorganisationerna är även representerade i Byrån mot diskriminerings styrelse, som är det högsta beslutande organet mellan årsmöten och medlemsmöten.

Du som privatperson är också välkommen som medlem, om du vill stödja vår verksamhet.

Bli medlem