Personal

Asima Skopo

Ekonomiansvarig, budget och ekonomiska redovisningar. Asima är tillsammans med Pranvera Byråns verksamhetsledare.

011 – 10 71 31
asima.skopo@diskriminering.se

Pranvera Bahtiri –  Föräldraledig

Byråns jurist, ansvarig för utredning och handläggning av diskrimineringsärenden. Pranvera är tillsammans med Asima Byråns verksamhetsledare.
Kontakta Pranvera för råd och stöd i individärenden.

011 – 10 71 31
pranvera.bahtiri@diskriminering.se

Anna Quarnström

Byråns jurist,  ansvarig för utredning och handläggning av diskrimineringsärenden.
Kontakta Anna för råd och stöd i individärenden.

011-1071 31/ 070-215 78 12
anna.quarnstrom@diskriminering.se

Elias Ibrahim

Byråns jurist,  ansvarig för utredning och handläggning av diskrimineringsärenden.
Kontakta Elias för råd och stöd i individärenden.

011-10 71 32/ 076 311 64 64
elias.ibrahim@diskriminering.se

Ghyslaine Nindorera

Kommunikatör och volontärsamordnare. Ansvarig för information, samarbeten och presskontakt.
011-10 71 32
0702 14 07 81
ghyslaine.nindorera@diskriminering.se

Karin Granholm

Utbildningsansvarig med ansvar för samarbeten, utbildning och föreläsningar.

011 – 10 71 32
0702 16 34 36
karin.granholm@diskriminering.se

Miriam King

Utbildare med ansvar för utbildning och föreläsningar.
011-10 71 32
miriam.king@diskriminering.se

James Frempong

Projektledare för Koll på jobbet  – Kunskaper och verktyg om diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter för ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram.

Ellen Söderström

Utbildare för Koll på jobbet  – Kunskaper och verktyg om diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter för ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram.