Policy om Covid-19

Med anledning av den rådande situationen kring Coronaviruset (Covid-19) har Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) tagit fram en särskild policy för att dels säkerställa medarbetarnas hälsa, och dels för att Byråns verksamhet ska fortlöpa som vanligt.

Byrån mot diskriminering i Östergötlands policy om Covid -19

Antagen: 2020-03-16

Allmänt

Med anledning av den rådande situationen kring Coronaviruset (Covid-19) har Byrån mot diskriminering i Östergötland (Byrån) tagit fram en särskild policy för att dels säkerställa medarbetarnas hälsa, och dels för att Byråns verksamhet ska fortlöpa som vanligt.

Byrån följer WHO:s och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bedömningar vilket innebär att policyn löpande kommer att revideras i takt med att ny information delges.

Se WHO:s och Folkhälsomyndighetens webbsidor för ytterligare information.

  • För utomstående/besökare/anmälare etc. :

Nya möten

Byråns anställda ska inte boka in nya fysiska möten till och med den 31 december. Byråns anställda ska istället rekommendera möten per telefon/skype eller information per e-post.

Större evenemang/utbildningar /sammankomster

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. För arrangörer av evenemang med färre personer än så finns information från Folkhälsomyndigheten om hur man kan göra en bra riskbedömning, och hur man kan minska risken för spridning av covid-19 bland dem som deltar i evenemanget.

För att minska risken för smitta och smittspridning ska Byråns anställda, i den mån det är möjligt, undvika att närvara vid större arrangemang.  Även i övrigt ska Byråns anställda bedöma från fall till fall vilka evenemang/sammankomster som kan anses lämpliga att närvara eller delta i.

Drop-in besök

Information ska finnas tillgänglig på Byråns entrédörrar, hemsida och sociala medier kanaler om att Byrån inte är tillgänglig för fysiska möten till och med den 30 juni. Detta gäller oavsett om personen varit i kontakt med smittade personer eller ej. Det ska även finnas information om att det går att genomföra möten på distans med hjälp av olika verktyg.

Det kan komma ytterligare förändringar beroende på hur situationen utvecklas och beroende på rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Läs vidare

Om Byrån

Värdegrund

Historia

Jobba hos oss

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Lär dig mer

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.