Rapporter

Byrån mot diskriminerings rapporter och studier

Ställ om till jämställt

Ett material med erfarenheter och metoder för en mer inkluderande arbetsplats och rekryteringsprocess. (2016)
Beställ på info@diskriminering.se
(frakt tillkommer, boken är gratis)

Operation chef IMAG0339

En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen (2012)
Beställ på info@diskriminering.se
(frakt tillkommer, boken är gratis)

Islamofobi – en verklighet? (2009)

Kommunernas arbete för bättre tillgänglighet i Norrköpings och Linköpings tätorter (2008)

Diskriminering av personer med funktionshinder på arbetsmarknaden (2006)

Diskriminerande diskurser i lokala medier. En kvalitativ studie om hur människor som omfattas av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning framställs i Östergötlands lokalmedia. 2019

AGERA & Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Årsrapport SADB 2012

Agera utan att diskriminera – en handbok  (2010)

Nyckeln till jämställdhet