Kontakta din närmaste antidiskrimineringsbyrå!

www.adbsverige.se

Region Mitt

Örebro Rättighetscenter mot diskriminering
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro
Tfn: 019-18 40 18
E-post: info@rattighetscenter.se
www.rattighetscenter.se
Facebook: Örebro Rättighetscenter

Diskrimineringsbyrån Humanitas
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Tfn: 016 – 13 23 25
E-post: info@humanitas.se
www.humanitas.se
Facebook: Diskrimineringsbyrån Humanitas

Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Säterivägen 7,
653 41 Karlstad
Tfn: 070-788 59 31
E-post: diskriminering@bfciv.se
www.bfciv.se

Region Nord

Rättighetscentrum i Västerbotten
Sensus studieförbund
V:a Kyrkogatan 1
903 29 Umeå
Tfn: 090-14 37 66
E-post: umea@sensus.se
www.rettighetscentrumvb.se
Huvudman:Sensus studieförund

Rättighetscentrum Dalarna
Gruvgatan 53
79161 Falun
Tfn: 070-497 78 04
E-post: rattighetscentrum.dalarna@sensus.se

Rättighetscentrum Norrbotten
Sensus studieförbund
Sandviks gatan  35
97232 Luleå
Tfn: 0920-25 99 80, -25 99 81
E-post: rättighetscentrum.norrbotten@ sensus.se
Huvudman: Sensus studieförbund

Diskrimineringsbyrån i Västernorrland och Jämtland
Diskrimineringsbyrån CMR Västernorrland
Medborgaragatan 35
856 30 Sundsvall
Tfn: 070-273 25 52

Diskrimineringsbyrån CMR Jämtland
Samuel Permansgatan 13
831 31 Östersund
Tfn: 076-063 09 01
Huvudman: Centrum mot Rasism

Region Väst

Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Föreningsgatan 16
461 30 Trollhättan
Tfn: 0520-834 53
E-post: integrationsforum@telia.com
www.integrationsforumtrollhattan.se

Göteborg Rättighetscenter
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
Tfn: 031-788 44 20
E-post: info@gbgrc.se
www.gbgrc.se
Facebook: Uppstart Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Region Syd

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Planteringsvägen 36
252 29  Helsingborg
Tfn: 042-28 48 45
E-post: info@adbnorraskane.se
www.adbnorraskane.se

Antidiskrimineringsbyrån Sydost
Nygatan 30, Plan 1, FSO Resurscenters lokaler
392 34 Kalmar
Tfn: 0480-262 20
Mobil: 0766-275027
E-post: info@adbsydost.se
www.adbsydost
Facebook: Adb Kalmar

Malmö mot diskriminering
Carl Gustafs väg 42
214 21 Malmö
E-post: info@malmomotdiskriminering.se
www.malmomotdiskriminering.se
Facebook: Malmö mot diskriminering