Samhällsområden

Diskrimineringslagstiftningen gäller inte överallt i samhället, utan den gäller enbart inom vissa samhällsområden. Här kan du läsa om var Diskrimineringslagen gäller.

Arbetslivet

För arbetsgivare är det förbjudet att diskriminera den som är anställd, den som söker arbete eller den som har en praktikplats. Det är även förbjudet att diskriminera den som gör en förfrågan om ett arbete, eller den som arbetar som inlånad eller inhyrd på arbetsplatsen. Detta förbud gäller i stort sett ifrån det att en arbetsgivare påbörjar rekryteringsprocessen, väljer ut personer till intervju, vid anställningen, och sedan när personen är anställd.

Utbildning

Utbildningar på såväl grundskole-, gymnasie- och högskolenivå omfattas av diskrimineringsförbudet. För grund- och gymnasieskolan finns det dessutom ett förbud mot alla former av kränkande behandling oavsett om det finns ett samband med diskrimineringsgrunderna. Läs mer under Kränkande behandling.

Samhällslivet

Diskrimineringslagen skyddar även mot diskriminering när vi deltar i samhällslivets olika områden.

Exempelvis

  • Varor, tjänster och bostäder
  • Offentlig anställning
  • Värn- och civilplikt
  • Socialförsäkringssystemet (till exempel om jag blir sjuk och inte kan jobba), arbetslöshetsförsäkringen (om jag förlorar mitt jobb), studiestöd (ekonomiskt stöd och lån när jag studerar)
  • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet, bemanningsföretag och rekryteringsföretag.
  • Hälso- och sjukvård, socialtjänst
  • Start eller bedrivande av näringslivsverksamhet samt yrkesbehörighet
  • Medlemskap i arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och fackförbund.
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning

Läs vidare

Kortfattat om diskriminering

Diskrimineringsgrunder

Former av diskriminering

Kränkande behandling

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.