Utbildning

Byrån erbjuder information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer. Nedan finns en lista på vårt basutbud, vi kan även skräddarsy efter beställarens behov.

Basutbud:

Infoföreläsning: En introduktion till diskrimineringslagen och Byråns verksamhet. Utbildningen är kostnadsfri och hålls ofta av våra volontärer. (30-45 min)

Interaktiv grundutbildning: Introduktion till diskrimineringslagen samt om normer och fördomar i samhället som skapar diskriminering. Utbildningen innehåller även övningar och diskussion om verkliga diskrimineringsfall. (90 min)

Studiecirkel om diskrimineringslagen: Syftet med cirkeln är att få en grundläggande kunskap om diskrimineringslagen genom att främja diskussioner som ska leda till ett bredare perspektiv.  Utifrån ett historiskt perspektiv går vi igenom varje grund och förklarar varför just denna grund skyddas av diskrimineringslagen. Vi pratar också om de samhällsnormer och fördomar som är kopplade till varje grund samt kollar på nuläget. Vi ger även exempel på hur diskrimineringen kopplad till den grunden kan ta sig uttryck, tittar på statistik, mm. (6-7 lektioner à 45- 60 min )

En chokladboll, tack! Om vardagsrasism och hur den kan motverkas på arbetsplatsen. Vi ger exempel på rasism i historien och dess kopplingar till rasism och diskriminering idag, samt ger verktyg för att identifiera och bemöta rasism på arbetsplatsen. (90 min)

HBTQ: Om hur diskrimineringen av hbtq personer ser ut idag. Utbildningen behandlar de normer som leder till diskriminering och vad en kan göra för att skapa ett öppet klimat (60 min)

Sexuella trakasserier: Syftet med utbildningen är att sätta sexuella trakasserier i sitt samhälleliga sammanhang, ge tips på hur en bemöter dem samt informera om var utsatta kan vända sig. Utbildningen vävar in konkreta och konstruktiva förslag på strategier för att bemöta olika typer av övertramp. (60 min)

Diskriminering av kvinnor i idrotten: Föreläsningen belyser den diskriminering som drabbar kvinnor och tjejer inom idrottsvärlden. Vilka utmaningar står vi inför? Hur kan vi främja en mer inkluderande och jämställd idrott? Det är dessa frågor som lyfts och diskuteras under föreläsningen. (60min)

Basutbud till skolor:

Elever på gymnasienivå:

Infoföreläsning: En introduktion till diskrimineringslagen och Byråns verksamhet. Utbildningen är kostnadsfri och hålls ofta av våra volontärer. (30-45 min)

Interaktiv grundutbildning: Introduktion till diskrimineringslagen samt om normer och fördomar i samhället som skapar diskriminering. Utbildningen innehåller även övningar och diskussion om verkliga diskrimineringsfall. (60 min)

Rasism då och nu: Föreläsningen tar avstamp i förintelsen under andra världskriget, som en ytterlighet av vad diskriminering kan leda till. Vi behandlar hur rasism och diskriminering tar sig uttryck i människors vardag idag och vad vi kan göra för att motverka de processer som leder fram etnisk diskriminering. För att föreläsningen ska kunna hållas behöver eleverna ha förkunskap om Förintelsen (60 min)

Till skolpersonal:

Interaktiv grundutbildning: Introduktion till diskrimineringslagen med fokus på skolans ansvar och utmaningar. Om normer och fördomar i skolan som gör att diskriminering kan förekomma samt tid för diskussion kring verkliga diskrimineringsfall från skolans värld. (120 min)

Religionsfrihet inom skolan: Hur förhåller sig skollagen och diskrimineringslagen till religionsfriheten? För att illustrera detta går vi igenom fall som uppkommit i den svenska skolan och de beslut som har tagits samt hur dessa motiverats. Exempelvis: Avslutningar i kyrkan, bön på skoltid och könsuppdelad undervisning. (60 min)

Hon han hen? Hur kan man skapa ett inkluderande klassrum för alla personer oavsett hur de identifierar och uttrycker sitt kön, oavsett om de identifierar sig som hon, han eller hen? Vad innebär det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering i praktiken? Med utgångspunkt i verkliga fall diskuterar vi konkreta tips och strategier i det dagliga arbetet. (120 min)

Från skevt till schysst: Om sexuella trakasserier och normer/normkritik kring sex, samlevnad och samtycke. Utbildningen ger kunskap och tips i arbetet med att motverka sexuella trakasserier i skolan. Under utbildningen varvas informativa inslag med olika övningar. Utbildningen riktas till personal i högstadie- och gymnasieskolan. (180 min)

Vill du kombinera två eller flera av våra basutbildningar? Vi kan erbjuda heldags- eller halvdagsutbildningar med både föreläsning och övningar med nära koppling till utmaningarna i just er verksamhet.

Vi kan skräddarsy fördjupningar inom följande områden:

  • Aktiva åtgärder
  • Rekrytering
  • Diskrimineringsfall
  • HBTQ
  • Rasism
  • Funktionsrätt
  • Normkritik
  • Sexuella trakasserier
  • Härskartekniker
  • Diskriminering och bemötande inom vården

Våra priser varierar beroende på gruppstorlek, framförhållning, om de ska hållas av utbildare eller jurist, kommuner som samarbetar med Byrån har rabatt på våra utbildningar.

När ni kontaktar oss vill vi veta mer om förkunskaperna hos de som ska utbildas. Vi kan även anpassa våra utbildningar till lätt svenska. Tänk på att vara ute i så god tid som möjligt. För våra basutbildningar vill vi ha 14 dagars framförhållning och minst 30 dagar för skräddarsydda utbildningar.

Kontakta oss för prisuppgifter, bokningar, eller för att diskutera era utbildningsbehov!

info@diskriminering.se
011-10 71 31