Våra projekt

Byrån driver vid sidan av den ordinarie verksamheten även tidsbegränsade project som vidgar vårt arbete mot diskriminering.

Vårt nuvarande projekt

ADAB- Antidiskriminering för arbetsgivare med Byrån

I projektet tar vi fram verktyg för arbetsgivare för att känna igen, motverka och förebygga diskriminering i arbetslivet. Syftet är att belysa arbetsgivares möjligheter att skapa inkluderande arbetsplatser. Fokus i projektet ligger på muslimers upplevelser av arbetslivet och att hitta verktyg för inkludering genom aktiva åtgärder.

Projekt

Koll på lagen

Ett projekt för barn och unga om vardagsjuridik och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter. Tillsammans med unga på fritidsgårdar och mötesplat...

Projekt

Koll på jobbet

Ett praktiskt material för att ge yrkeselever kunskap om diskriminering och hur de kan tillvarata sina rättigheter i arbetslivet.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.

Projekt

Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.

Projekt

Operation Chef

Om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar.

Projekt

Vi avgör framtiden!

Jämställdhet och mångfald inom föreningslivet.

Projekt

Re:agera

Resurs för användandet av sociala medier i gymnasieskolan.

Projekt

Jag på nätet

Deltagande och rättsligt skydd på nätet för unga inom gymnasiesärskola, särvux och daglig verksamhet enligt LSS.

Projekt

Ställ om till jämställt!

Icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering

Relaterat innehåll

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som du inte kan påverka.

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.