Våra projekt

Byrån driver vid sidan av den ordinarie verksamheten även tidsbegränsade project som vidgar vårt arbete mot diskriminering.

Personer som skakar hand och ler

Vårt nuvarande projekt

Koll på jobbet

Koll på Jobbet är ett projekt som riktar sig till ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram i Östergötland. Genom projektet får ungdomarna användbara kunskaper och verktyg för att bättre kunna tillvarata sina rättigheter i arbetslivet och hantera frågor som rör diskriminering.

Projekt

Face to face

Mentorskapsprogram för delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för utlandsfödda ungdomar samt ungdomar med utlandsfödda föräldrar.

Projekt

Islamofobi inom vård och äldreomsorg

Utbildning riktad till personal som arbetar på äldreboende, inom hemtjänst samt på vårdcentraler.

Projekt

Operation Chef

Om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar.

Projekt

Vi avgör framtiden!

Jämställdhet och mångfald inom föreningslivet.

Projekt

Re:agera

Resurs för användandet av sociala medier i gymnasieskolan.

Projekt

Jag på nätet

Deltagande och rättsligt skydd på nätet för unga inom gymnasiesärskola, särvux och daglig verksamhet enligt LSS.

Projekt

Ställ om till jämställt!

Icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering

Relaterat innehåll

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som du inte kan påverka.

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.