Byrån mot diskriminerings värdeord

Vår värdegrund bygger på fyra värdeord: antidiskriminering, respekt, professionalism och framåtsträvande.

Antidiskriminering

Vi arbetar mot diskriminering både utifrån lagens mening och på en strukturell nivå. I vårt arbete utgår vi från diskrimineringslagen som du kan läsa mer om här. 

På strukturell nivå arbetar vi med att skapa opinion kring diskriminering och mångfald samt synliggöra och påverka främlingsfientliga, diskriminerande och rasistiska strukturer i samhället. 

Respektfulla

Vi respekterar allas lika värde och våra olikheter genom ett välkomnande förhållningssätt som är tillgängligt och öppnar för delaktighet. Vi verkar för integration och att skapa mötesplatser mellan människor av olika bakgrund, motverka främlingsfientlighet, diskriminering och rasism.  

 

Professionella

Vi har ett tydligt uppdrag och ett tydligt budskap som genomsyrar allt vi gör – att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. Vi eftersträvar pålitlighet och kompetens, vilket leder till att vi blir en självklar aktör inom vårt fält.

Framåtsträvande

Vi är en aktör som bryter ny mark genom kontinuerlig förbättring och utveckling. Vi nyttjar kreativa lösningar och ett normkritiskt perspektiv för att uppnå positiv förändring både externt och internt.

Läs vidare

Om Byrån

Jobba hos oss

Praktik

Organisation

Stadgar

Verksamhetsberättelser

Personuppgiftspolicy

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.