Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka.

Diskriminering kortfattat

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder.

”Det enda sättet att garantera sina egna mänskliga rättigheter är att skydda alla andras. Det är vårt gemensamma ansvar. Det är din rättighet att inte bli diskriminerad och det är din skyldighet att inte diskriminera.”

Diskriminering kan leda till problem både för en enskild person men även för hela samhället. Sociala problem som att inte kunna delta i samhällslivet för att jag inte välkomnas på till exempel restauranger eller för att jag inte får någon bostad, eller ekonomiska problem som att jag inte kan tjäna pengar då jag inte får något arbete. Det kan även innebära personliga problem, som till exempel att jag får låg självkänsla och samhällsproblem som att mina kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara när jag inte välkomnas in i arbetslivet.

Diskrimineringslagen

Sverige har en Diskrimineringslag som gäller sedan 1 januari 2009. I den ingår sju diskrimineringsgrunder och sex diskrimineringsformer. I skolan skyddas elever även mot mobbning och kränkande behandling genom Skollagen

Läs vidare

Diskrimineringsgrunder

Former av diskriminering

Samhällsområden

Kränkande behandling

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.