Byråns historia

Byrån mot diskriminering bildades hösten 1999, och hette då ”Byrån mot etnisk diskriminering”. Det var eldsjälar från sju olika organisationer (ABF, Frivilligcentralen, Hyresgästföreningen, Norrköpings kristna råd, Hela människan, Rör Inte Min Kompis och Röda Korset) som gick samman och bildade Byrån under Röda Korsets huvudmannaskap.

2002 kom Förordning (2002:989) från regeringen, som innebar att antidiskrimineringsbyråer kunde söka pengar för sin verksamhet. Detta innebar även att vi kom att börja arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder; kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning (sedan den 1 januari 2009 även ålder samt könsidentitet eller könsuttryck). I samband med denna förordning bytte vi även namn och kom att bli ”Byrån mot diskriminering”.

Våren 2004 bildade vi en ideell förening, och hösten 2004 kan sägas ha varit starten för vad Byrån mot diskriminering är idag.

2011 bytte Byrån mot diskriminering namn till Byrån mot diskriminering i Östergötland för att understryka att Byråns verksamhet omfattar hela länet.