Vad är diskriminering? (Teckenspråk)

Förenklat innebär diskriminering att du blir sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I den svenska diskrimineringslagen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder.

Teckenspråksfilm: Vad är diskriminering?

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.