Organisation

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en demokratiskt uppbyggd ideell förening där alla viktiga beslut tas i samråd med en styrelse som väljs på årsmötet, där alla medlemmar har rösträtt. Årsmötet är även Byrån mot diskriminerings högsta beslutande organ. Dessutom har vi medlemsmöten två gånger per år, då viktiga frågor som rör medlemmarna och Byrån mot diskriminering diskuteras, och exempelvis nästkommande års verksamhetsplan tas upp.

Den löpande verksamheten sköts av de anställda tillsammans med ett verkställande utskott (VU). I VU sitter ordförande, kassör samt en ledamot. VU förbereder styrelsens beslutsärenden och svarar för att styrelsens beslut verkställs. VU föreslår även ändringar av stadgar, mål och strategiska inriktningsbeslut, och är även ansvarig för personalen, alltså vår ”chef”.

Årsmötet 2018 genomfördes lördagen den 23 mars 2019 på Thapperska.