Organisation

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en demokratiskt uppbyggd ideell förening där alla viktiga beslut tas i samråd med en styrelse som väljs på årsmötet, där alla medlemmar har rösträtt. Årsmötet är även Byrån mot diskriminerings högsta beslutande organ.

Vår organisation

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en demokratiskt uppbyggd ideell förening där alla viktiga beslut tas i samråd med en styrelse som väljs på årsmötet, där alla medlemmar har rösträtt. Årsmötet är även Byrån mot diskriminerings högsta beslutande organ. Dessutom har vi medlemsmöten två gånger per år, då viktiga frågor som rör medlemmarna och Byrån mot diskriminering diskuteras, och exempelvis nästkommande års verksamhetsplan tas upp.

Den löpande verksamheten sköts av de anställda tillsammans med ett verkställande utskott (VU). I VU sitter ordförande, kassör samt en ledamot. VU förbereder styrelsens beslutsärenden och svarar för att styrelsens beslut verkställs. VU föreslår även ändringar av stadgar, mål och strategiska inriktningsbeslut, och är även ansvarig för personalen, alltså vår ”chef”.

Nästa årsmöte är planerat till den 26 september 2020 på Thapperska i Norrköping,  Gamla Övägen 23.

Styrelsen och valberedning

Byrån mot diskriminerings styrelse är det högsta beslutande organet mellan årsmöten och består av sju personer, varav några är representanter från våra medlemsorganisationer. Styrelsen väljs på årsmötet som hålls varje år innan mars månads utgång. Den beslutar bland annat om förslag till stadgar, mål, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan, budget, policies och strategiska inriktningsbeslut. Önskar du kontakt med någon i styrelsen – kontakta personalen via info@diskriminering.se

Ordförande

Sandra Isaksson

Kassör

Kjell Axelsson

Ledamöter

Orlando Cardenas
Marie Bager
Joakim Johansson

Suppleanter

Camilla Egberth
Seidy Barkamo
Andreas Westöö

Valberedning

Jörgen Eriksson
Annki Nilsson
Karin Holmgren

Personal

Asima Skopo

Ekonomiansvarig med ansvar för budget och ekonomiska redovisningar. Asima, tillsammans med Pranvera, är Byråns verksamhetsledare.

Ekonomiansvarig / Verksamhetsledare

011-10 71 31

asima.skopo@diskriminering.se

Pranvera Bahtiri

Byråns jurist, ansvarig för utredning och handläggning av diskrimineringsärenden. Kontakta Pranvera för råd och stöd i individärenden. Pranvera, tillsammans med Asima, är Byråns verksamhetsledare. Föräldraledig.

Jurist / Verksamhetsledare

0702-15 78 12

011-10 71 31

pranvera.bahtiri@diskriminering.se

Elias Ibrahim

Byråns jurist, ansvarig för utredning och handläggning av diskrimineringsärenden. Kontakta Elias för råd och stöd i individärenden.

Jurist

0763-11 64 64

011-10 71 32

elias.ibrahim@diskriminering.se

Ghyslaine Nindorera

Kommunikatör och volontärsamordnare. Ansvarig för information, samarbeten och presskontakt. Föräldraledig.

Kommunikatör / Volontärsamordnare

011-10 71 32

ghyslaine.nindorera@diskriminering.se

Karin Granholm

Utbildningsansvarig med ansvar för samarbeten, utbildning och föreläsningar.

Utbildningsansvarig

011-10 71 32

karin.granholm@diskriminering.se

Ellen Söderström

Projektledare för Koll på lagen - ett arvsfondsprojekt som lyfter frågor om rättigheter, diskriminering och juridik som ungdomar kan ha användning för i sin vardag.

Projektledare Koll på lagen

0760-36 40 81

011-10 71 31

ellen.soderstrom@diskriminering.se

Emma Nilsson

Utbildare för Koll på lagen - ett arvsfondsprojekt som lyfter frågor om rättigheter, diskriminering och juridik som ungdomar kan ha användning för i sin vardag.

Utbildare Koll på lagen

011-10 71 31

emma.nilsson@diskriminering.se

Medlemmar

Byrån mot diskriminering är en religiöst och politisk obunden ideell förening som välkomnar alla som ställer upp på våra demokratiska värderingar, och som erkänner Byrån mot diskriminerings målsättning. För att Byrån mot diskriminering ska kunna vara objektiv och neutral är det dock inte tillåtet för enskilda företag, myndigheter eller politiska partier att bli medlemmar.

Vi arbetar aktivt för att ha medlemmar som representerar de olika diskrimineringsgrunderna, då dessa medlemmar kan bidra med erfarenhet och kompetens som leder vårt arbete framåt.

Byrån mot diskriminerings medlemmar är föreningens högsta beslutande organ, genom deras rösträtt vid årsmöten och medlemsmöten. Flera av medlemsorganisationerna är även representerade i Byrån mot diskriminerings styrelse, som är det högsta beslutande organet mellan årsmöten och medlemsmöten.

Du som privatperson är också välkommen som medlem, om du vill stödja vår verksamhet.

Medlemsföreningar

Läs vidare

Om Byrån

Värdegrund

Historia

Jobba hos oss

Praktik

Stadgar

Verksamhetsberättelser

Personuppgiftspolicy

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Lär dig mer

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.