Diskrimineringsgrunder

Det finns sju diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna är viktiga i diskrimineringslagstiftningen då diskriminering eller trakasserier alltid måste kunna kopplas till dessa (gäller inte sexuella trakasserier).

Diskrimineringsgrunderna är följande

Etnicitet

En persons hudfärg, nationella eller etniska ursprung. Min etnicitet är vad jag själv känner att jag har för etnicitet eller etniciteter. Alla människor har en eller flera etniciteter.

Religion eller annan trosuppfattning

Åskådningar såsom kristendom, islam, buddism, ateism och agnosticism.

Kön

Det juridiska kön jag har, alltså det som står i folkbokföringen och kanske i min legitimation. I Sverige finns de juridiska könen kvinna eller man, och när du föds så blir du tilldelad antingen kvinna eller man som juridiskt kön. Du kan också ändra ditt juridiska kön om du fått diagnosen transsexualism.
Förbudet mot könsdiskriminering omfattar även personer som avser att ändra eller har ändrat sitt juridiska kön.

Sexuell läggning

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Funktionsnedsättning

Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått under ens liv, eller kan förväntas uppstå. Formuleringen ”kan förväntas uppstå” innefattar exempelvis hiv-positiva och MS-sjuka.

Ålder

Uppnådd levnadslängd.

Könsidentitet och könsuttryck

Könsidentitet är vilket kön jag känner mig som (och är) och könsuttryck är hur jag vill uttrycka mitt kön, till exempel genom kläder och kroppsspråk. Lagen skyddar mot diskriminering av personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som bryter mot de normer (osynliga regler) som finns kring kön i samhället. Dessa normer säger att det endast finns kvinnor och män och de säger även hur vi ska bete oss och klä oss om vi tillhör eller uppfattas tillhöra ett visst kön. Exempelvis att jag skyddas om jag inte identifierar mig som kvinna eller man, eller klär mig på ett sätt som inte följer de förväntningar som finns i samhället på hur en person som är eller uppfattas som ett visst kön ska klä sig.

Läs vidare

Kortfattat om diskriminering

Former av diskriminering

Samhällsområden

Kränkande behandling

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.