På gång hos Byrån mot Diskriminering

Här kan du upptäcka våra senaste nyheter och evenemang så att du håller dig uppdaterad om vad som är aktuellt på Byrån mot Diskriminering.

Upptäck våra senaste nyheter

Hur fungerar Byråns juridiska verksamhet?

Hur jobbar en antidiskrimineringsbyrå? Hur fungerar vår juridiska verksamhet och vilka ärenden förekommer oftast?

23 oktober, 2019

Fokus på diskriminering och bemötande inom vården under Dagen mot diskriminering 2019

Hur kan vi uppnå ett gott bemötande och förebygga diskriminering i vården? Det är en av de frågor som diskuteras när Byrån mot diskriminering i...

4 oktober, 2019

Normkritik behövs inom vården

I de diskrimineringsärenden som kommer in till Byrån har vi sett att anmälningar inom hälso- och sjukvården ofta handlar om upplevelser av att bli sämre...

28 september, 2019

Evenemang på agendan

Koll på jobbet: för yrkeselevers välmående i arbetslivet (Mänskliga Rättighetsdagarna 2019)

15 november, 2019

Linköping Konsert & Kongress Konsistoriegatan 7, Linköping

Diskriminering ett hinder för jämlik hälsa och vård? (Mänskliga Rättighetsdagarna 2019)

16 november, 2019

Linköping Konsert & Kongress Konsistoriegatan 7, Linköping