Kränkande behandling

Utöver det skydd som diskrimineringslagen ger mot diskriminering av barn och elever i skolan, finns även Skollagen som skyddar elever och barn mot det som kallas kränkande behandling och mobbning. Kränkande behandling kan vara att en elev kränker en annan elev, eller att skolpersonal kränker en elev.

Exempel på kränkande behandling

Kränkande behandling kan vara:

  • Verbal: skällsord, förolämpningar, sprider rykten
  • Social: utfrysning, miner, blickar
  • Fysisk: slag, knuffar, tafsningar, förföljelse
  • Text och bild: sms, mms, lappar, klotter, e-mejl, bloggar, chattsidor

OBS! Det som ibland kallas mobbning eller kränkande behandling kan vara rent brottsliga handlingar, såsom misshandel och hot.

Skolans skyldighet

Skolan har en skyldighet att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Om en lärare, rektor eller annan personal får veta att en elev är utsatt så måste de utreda och göra något åt kränkningar och mobbning som uppstått. Om en elev är utsatt så är det skolan som är ansvarig, oavsett om det är en vuxen på skolan eller en annan elev som har kränkt eller mobbat eleven.

Om man upplever mobbning eller kränkningar i skolan är det viktigt att anmäla till någon vuxen på skolan eller någon annan man litar på så snart som möjligt.

Skolan måste även ha en plan som visar hur de ska förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling och där det framgår hur skolan ska arbeta med det under det kommande året. Planen måste också visa hur skolan jobbat mot kränkande behandling året innan.

Läs vidare

Kortfattat om diskriminering

Diskrimineringsgrunder

Former av diskriminering

Samhällsområden

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.