Om Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Vi är politiskt och religiöst obundna, både organisationer och enskilda kan vara medlemmar och stödja vårt arbete.

Byrån mot diskriminering har två huvudsakliga arbetsområden:

Juridisk verksamhet

Om du upplever att du har blivit diskriminerad eller utsatt för särbehandling finns det möjlighet att göra en anmälan till Byrån. Byrån har en kostnadsfri juridisk rådgivning, stöd och medling. I första hand är målet att nå lokala och regionala lösningar på de ärenden som anmäls till Byrån. Alla steg i utredningarna görs i samråd med individen som ärendet berör, och vi arbetar under tystnadslöfte. Om Byrån inte är rätt aktör kan vi hjälpa till med vidareförmedling till rätt instans.

Förebyggande och opinionsbildande verksamhet

Vårt andra verksamhetsområde är att sprida information och kunskap om diskriminering, samt att bilda opinion. Vi riktar oss både till allmänheten och till skolor, myndigheter, företag och andra organisationer. Detta gör vi genom att utbilda och därigenom ge kunskap och metoder för att främja och förebygga det lokala och regionala antidiskrimineringsarbetet. Vi arrangerar även föreläsningar om diskriminering, normer och fördomar riktade till alla intresserade. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan skräddarsy en utbildning till er skolklass, ert företag eller organisation!

Finansiering

Vår ordinarie verksamhet finansieras till största delen av bidrag som söks från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen), utifrån Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Vi har även närmre samarbetsavtal med Norrköpings- och Linköpings kommun som bland annat innebär att vi får en större möjlighet att rikta särskilda insatser genom information och utbildning för att stärka kommunernas arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.