Anmäl diskriminering

Har du varit utsatt för någon typ av diskriminering? Här kan du göra en anmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Behandling av personuppgifter

När du gör en anmälan om diskriminering till Byrån innebär det också att du delger Byrån uppgifter om person (personuppgifter som namn, telefonnummer, mailadress m.m.). En del av dem är känsliga. För att Byrån ska kunna ta emot din anmälan måste du vara bekväm med att Byrån får kännedom om dessa uppgifter samt får möjlighet att behandla dem. Byrån är enligt lag skyldig att inte sprida personuppgift till annan. Blir du klient hos Byrån omfattas dina uppgifter även av klientsekretess. 

Skulle Byrån gå vidare med en utredning om diskriminering i ditt fall kommer du också få skriva under en fullmakt samt ett godkännande (samtycke) till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda ärendet. Fullmakt krävs för att Byrån ska kunna vidta åtgärder i ditt ärende såsom efterforskningar och ställa frågor till berörda aktörer. Du har alltid rätt att begränsa eller återta din fullmakt. Detsamma gäller ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Alla personuppgifter raderas två månader efter att ärendet avslutats. Du kan, när du vill på egen begäran, avsluta ärendet och få dina uppgifter raderade.

Anmäl diskriminering

Fält markerade med * är obligatoriska.