Lättläst om Byrån

Förenklat innebär diskriminering att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka.

Vad är diskriminering?

Har du sökt flera jobb men inte blivit kallad på intervju? Tror du att det beror på att ditt namn låter ”utländsk”? Eller har det samband med din ålder?

Har ditt barn blivit nekad plats i en skola? Tror du att det beror på att ditt barn har en funktionsnedsättning, t.ex. sitter i rullstol eller har en allergi?

Har dina kollegor högre lön än dig, trots att ni har liknande arbetsuppgifter och ansvar? Beror det på att du är kvinna?

I så fall kan du ha blivit diskriminerad! Men vad betyder diskriminering i lagens mening? Förenklat innebär diskriminering att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I den svenska diskrimineringslagen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder.

Vi har alla ett ansvar att agera mot diskrimineringen, oavsett var den sker och hur den tar sig till uttryck.

Säg ifrån när du eller någon annan utsätts! Säg till läraren eller chefen eller facket.

Anmäl! Du är alltid välkommen att kontakta oss på Byrån mot diskriminering i Östergötland.

Vi har jurister som jobbar med att utreda anmälningar om diskriminering. Om man känner att man har blivit diskriminerad kan man få gratis juridisk hjälp och stöd på Byrån. Vi som arbetar på Byrån har tystnadsplikt vilket betyder att vi inte får prata om ärenden som kommer in med någon annan utanför Byråns verksamhet.

Vi arbetar också med information och utbildning. För att minska risker för diskriminering är vi ofta ute och informerar och utbildar olika skolor, företag, myndigheter eller andra organisationer om diskriminering eller andra teman som till exempel rasism eller sexuella trakasserier.

Mer information om hur du kontaktar oss, hittar du här: diskriminering.se/kontakt

Teckenspråksfilm: Vad är diskriminering?

Relaterat innehåll

Engagera dig

Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Utbildning

En stor del av vår verksamhet utgörs av information och utbildning till skolor, fackförbund, företag och organisationer.