Alltid på sin vakt- Om minoritetsstress hos hbtqia+ personer och strategier för att motverka det

I samband med Regnbågsveckan i Norrköping bjuder Byrån mot diskriminering i Östergötland in till föreläsning ”Alltid på sin vakt- Om minoritetsstress hos hbtqia+ personer och strategier för att motverka det”. Diskriminerande normer kring minoriteter skapar en alltid närvarande stress inför att bli utsatt, den form av stress kallas för minoritetsstress

Under föreläsningen kommer utbildare från Byrån prata om vad minoritetsstress är, hur det påverkar hbtqia+ personer och vad vi kan göra för att minska de negativa konsekvenserna. Vi diskuterar också exempel för att lära oss att identifiera orsaker till minoritetsstress.

Föreläsningen riktar sig till och är viktig för er som möter hbtqia+ personer i er profession, som  arbetsgivare, politiker, tjänstepersoner inom kommuner, personal på skolor, fritidsverksamheter/fritidsgårdar, hbtq-organisationer och föreningslivet samt elever och studenter.

Varmt välkommen!

Just nu på agendan

Lunchseminarium, med Byrån och Företagarna-Linköping

29 september, 2023

Best Western och hotell, Storgatan 49, Linköping

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

1 november, 2023

Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

2 november, 2023

Linköpings stadsbibliotek. Östgötagatan 5