Dagen mot diskriminering 2020 i Norrköping! Vi tar matchen för en inkluderande idrott!

Byrån mot diskriminering i Östergötland bjuder in till Dagen mot diskriminering- en dag med inkluderande idrott som tema!

Idrott och motion förbättrar vår fysiska och psykiska hälsa. Idrotten kan vara en frizon och ett sammanhang där vi blir stärkta, känner gemenskap och utvecklas. Idrottslivets vision är att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina egna förutsättningar. Men idrottsvärlden kan också vara exkluderande. Genom bland annat normer, jargonger och tävlingsregler kan inte alla vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. Detta gör att många grupper såsom Hbtq+ personer, personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda och tjejer utestängs eller blir utsatta på olika sätt.

Med anledning av detta vill vi därför lyfta hur viktig problematiken är och sätta strålkastarljuset på vilka områden behöver utvecklas. Under en dag med föreläsning, panelsamtal och workshops ska deltagarna ges kunskap, konkreta metoder och verktyg på hur de kan arbeta för att skapa en inkluderande miljö för alla.

I år arrangerar vi dagen i Linköping och Norrköping, med två olika upplägg. I Norrköping ska fokus läggas på inkluderande idrott utifrån ett föreningsperspektiv. Klicka på länken nedan för mer information om Dagen mot diskriminering i Norrköping:

Norrköping 10 oktober, kl. 14.00 – 17:30: Föreläsning och workshop
Schema för dagen och anmälan via: https://magnetevent.se/Event/dagen-mot-diskriminering-i-norrkoping-37196/

Dagen riktar sig till beslutfattare, politiker, tjänstepersoner inom kommuner, personal på skolor, fritidsverksamheter/fritidsgårdar, hbtq-organisationer och föreningslivet. Sprid gärna vidare i era nätverk om ni vet flera som kan vara intresserade.
Dagen mot diskriminering är kostnadsfritt, men med anmälningsplikt pga. begränsat antal platser. Välkomna att anmäla er till Dagen mot diskriminering 2020!

Just nu på agendan

Inga event hittades.