Funktionsrätt i pandemitider Linköping

Byrån mot diskriminering bjuder in till vårt årliga event, Dagen mot diskriminering 2021. Med stöd av Linköpings kommun arrangeras en halvdag med fokus på hur pandemin har påverkat gruppen personer med normbrytande funktion. Vi bjuder in till föreläsning och panelsamtal, där politiker, intresseorganisationer och personer från frontlinjen får möjlighet att väga in på frågan.

 

Dagen mot diskriminering i Linköping äger rum den 5 oktober, 0900-1200. Eventet är kostnadsfritt och riktar sig till personer som arbetar med eller är på annat sätt berörd av tillgänglighetsfrågor. Dagen kommer att livesändas, men det finns ett begränsat antal fysiska platser för personer som behöver dessa av tillgänglighetsskäl.

Du anmäler dig, för att få information om hur det kommer att sändas eller boka din fysiska plats, här. Glöm inte att uppge om du har behov av tolk!

Dagen består av ett kulturinslag, en kort föreläsning av Byrån mot diskriminering, och ett panelsamtal med lokalförankring. Syftet med dagen är att synliggöra hur gruppen personer med normbrytande funktion har påverkats av pandemin, och att prata möjliga vägar framåt.

Panelen

Moderator:

Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund

Paneldeltagare:

Agneta Lindqvist, orförande funktionsrätt Östergötland

Ann-Charlott (Lotta) Bäckman (S), vice ordförande social- och omsorgsnämnden

Ewa Höglind, Verksamhetschef för bl.a. LikaOlika

Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor Socialstyrelsen

Rebecca Hägg (S), ordförande regionala beredningen av funktionshinder frågor

Vid frågor, maila gärna oss på info@diskriminering.se

Välkomna!

Just nu på agendan

Inga event hittades.