Funktionsrätt i pandemitider Norrköping

Byrån mot diskriminering bjuder in till vårt årliga event, Dagen mot diskriminering 2021. Med stöd av Norrköpings kommun arrangeras en halvdag med fokus på hur pandemin har påverkat gruppen personer med normbrytande funktion. Vi bjuder in till föreläsning och panelsamtal, där politiker, intresseorganisationer och personer från frontlinjen får möjlighet att väga in på frågan.

Dagen mot diskriminering i Norrköping äger rum den 19 oktober, 1300-1600. Eventet är kostnadsfritt och riktar sig till personer som arbetar med eller är på annat sätt berörd av tillgänglighetsfrågor. Dagen kommer att livesändas, men det finns ett begränsat antal fysiska platser för personer som behöver dessa av tillgänglighetsskäl.

Du anmäler dig, för att få information om hur det kommer att sändas eller boka din fysiska plats, här.

  • Detta event teckentolkas inte, men teckentolkad version av den orienterande föreläsningen finns tillgänglig och vi kommer att i efterhand lägga upp panelsamtalet i textad version på vår YouTubekanal. Återkom till oss om du önskar ta del av den teckentolkade orienterande föreläsningen, på info@diskriminering.se.

Dagen består av ett kulturinslag, en kort föreläsning av Byrån mot diskriminering, och ett panelsamtal med lokalförankring. Syftet med dagen är att synliggöra hur gruppen personer med normbrytande funktion har påverkats av pandemin, och att prata möjliga vägar framåt.

Panelen

Moderator:

Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund.

Paneldeltagare:

Agneta Lindqvist, ordförande Funktionsrätt Östergötland

Alexandra Havkwist, Fritidsförbundet för Barn och Unga med funktionsvariationer.

Anna Drake (L), politisk sekreterare Regionen

Helena Balthammar (S), Regionråd, vice ordförande Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Maria Sayeler (S), ordförande Kommunfullmäktige och Socialnämnden

Vid frågor, maila gärna oss på info@diskriminering.se

Välkomna!

Just nu på agendan

Quiz med Byrån på Pridehouse

20 maj, 2024

ABF Bergslagsgården. Västgötegatan 25. Norrköping