Dagen mot rasism: Barns utsatthet för rasism i skolan

Byrån mot diskriminering i Östergötland uppmärksammar den internationella dagen mot rasism genom att anordna ett panelsamtal där Barn- och elevombudsman i Norrköping och byråns jurist kommer samtala kring barns utsatthet för rasism i skolan.

En ny rapport från Barnombudsmannen visar att rasism är en del av barns vardag redan från tidig ålder. Byrån vill därför bjuda in till ett panelsamtal kring detta tema: Barns utsatthet för rasism i skolan.

Under samtalet kommer dessa frågeställningar diskuteras:

  • Vad ska skolan göra när ett barn blir utsatt för rasism?
  • Vad säger diskrimineringslagen om skolas skyldigheter?
  • Om du är förälder och ditt barn blir utsatt; Vad kan du göra i kontakt med skolan?

Har du också frågor eller funderingar kring detta tema ?

Välkommen att fråga till panelen bestående av:

Stephan Andersson. Barn och elevombud i Norrköpings Kommun
Elias Ibrahim. Jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland

När: Den 21 mars 2022. Kl. 17.30-18.30

Plats: Stadsbiblioteket i Norrköping. Mellanrummet

Just nu på agendan

Inga event hittades.