Digital studiecirkel om erfarenheter av rasism mot muslimer i arbetslivet

Är du muslim? Vill du samtala om erfarenheter från arbetslivet? Byrån mot diskriminering i Östergötland vill ta del av dina erfarenheter som muslim i det svenska arbetslivet. Vi driver projektet Adab där vi vill öka kunskapen om hur rasism mot muslimer tar sig uttryck i det svenska arbetslivet samt utforma verktyg för att motverka islamofobi och skapa inkluderande arbetsplatser.
 • Hur påverkas din arbetsmiljö av rasism och fördomar mot muslimer?
 • Känner du att din chef reagerar på rätt sätt ifall kollegor har en jargong som är nedlåtande mot muslimer?

Vi samlar in erfarenheter genom samtal i form av en studiecirkel som sker digitalt. Vi träffas 3 gånger under 1,5 timma.
Du behöver inte ha varit utsatt för diskriminering i lagens mening för att bidra med dina erfarenheter till projektet. Vi vill veta hur din arbetsmiljö påverkas av hur andra bemöter dig som är muslim i exempelvis fikarummet, i kundmöten eller motsvarande för din bransch, i relation till kollegor och chefer.

Vad får du som deltagare?
Information om vilket skydd som finns i diskrimineringslagen, information om antidiskrimineringsverksamheter och andra som kan vara ett stöd när diskriminering sker. Vi hoppas också att det ska vara stärkande för deltagarna att dela sina erfarenheter med varandra i kombination med att lyfta vilka rättigheter vi har i arbetslivet med mera.

Vilka frågor pratar vi om?
Vi pratar om de som har skyldigheter enligt diskrimineringslagen, exempelvis arbetsgivare. Vad ska arbetsgivare göra om jag berättar om trakasserier? Vad kan arbetsgivaren göra om det finns islamofobi på arbetsplatsen? Vi pratar om hur arbetslivet kan bli välkomnande och inkluderande för muslimer i Sverige.

Upplägg:

Träff 1.

 • Projektledare Karin Granholm berättar om vad som ska göras i projektet.
 • Jurist Elias Ibrahim berättar om diskrimineringslagens skydd.
 • Förberedelse för att träff 2 & 3 ska upplevas som trygga och möjliggöra samtal.

Träff 2.

 • Deltagares erfarenheter från arbetslivet.
 • Kommentar från Elias utifrån diskrimineringslagen
 • Återkoppling till förra träffen.

Träff 3.

 • Samtal om konsekvenserna av islamofobi för vår arbetsmiljö
 • Känna igen minoritetsstress och dess effekter, identifiera och hantera mikroaggressioner.
 • Hur kan arbetsmiljön förbättras?
 • Vad bör din chef göra?

Studiecirkelns innehåll kommer formas av deltagarna men punkterna ovan lutar vi oss mot.

Kan du delta anonymt?
Vi som deltar vid träffarna kommer inte vara anonyma inför varandra men vi kommer delvis att använda oss av Google formulär vid insamling av erfarenheter anonymt. Vid träffarna finns plats för 10 deltagare exklusive personal från Byrån mot diskriminering i Östergötland, Karin Granholm projektledare, Elias Ibrahim jurist, Ghyslaine Nindorera Kommunikatör.

Byrån mot diskriminering i Östergötland har ingen skyldighet att dela med sig av uppgifter om cirkeldeltagare eller vad som framkommit i våra samtal. Projektens resultat och verktyg för arbetsgivare kommer innehålla endast anonymiserade uppgifter.

Praktisk information
För att medverka behöver du; en lugn plats, dator/annan enhet och uppkoppling. Vi använder Zoom.

Tre söndagar i november
Den 6:e, den 13:e och den 20:e november
Kl. 16:00-17:30

Maila ditt intresse på info@diskriminering.se

Uppge din mailadress och vilken bransch du är verksam inom. Du får gärna berätta vad du förväntar dig av studiecirkeln men det är inget krav från oss.

När du fått en plats i studiecirkeln kommer vi skicka möteslänk till dig.

VARMT VÄLKOMMEN!

 

Just nu på agendan

Inga event hittades.