Diskriminering ett hinder för jämlik hälsa och vård? (Mänskliga Rättighetsdagarna 2019)

Alla har i teorin rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vård på lika villkor. Men inte alla upplever att de får det.

En del avhåller sig från vård, andra faller mellan stolarna inom vården och ytterligare grupper får inte den vård de skulle behöva. Din etnicitet, religion, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning ska inte spela någon roll för din vårdgivare eller din plats i vårdkön. Men stämmer det? Byråns ärendehantering, rättspraxis, forskning och utredningar visar att vården i viss mån är ojämlik. Men är det diskriminering det handlar om?

Byrån mot diskriminering hjälper dig att reda upp vad som är vad och pratar om vad som måste bli bättre.

Just nu på agendan

Krig, flykt och integration utifrån ett kvinnoperspektiv

8 mars, 2020

Linköping, Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5

Föreläsning om Ålderism och åldersdiskriminering av kvinnor

9 mars, 2020

Mångfalden/Träffpunkten. Linköpingsvägen 14-16, Norrköping

Frukostseminarium med Kitimbwa Sabuni

20 mars, 2020

Kammarforum i Norrköping. Adress: Dalsgatan13

Boklansering med Koll på jobbet

15 april, 2020

Fösta kammaren, Hallarna, Bråddgatan 34, Norrköping