Diskriminering ett hinder för jämlik hälsa och vård? (Mänskliga Rättighetsdagarna 2019)

Alla har i teorin rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vård på lika villkor. Men inte alla upplever att de får det.

En del avhåller sig från vård, andra faller mellan stolarna inom vården och ytterligare grupper får inte den vård de skulle behöva. Din etnicitet, religion, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning ska inte spela någon roll för din vårdgivare eller din plats i vårdkön. Men stämmer det? Byråns ärendehantering, rättspraxis, forskning och utredningar visar att vården i viss mån är ojämlik. Men är det diskriminering det handlar om?

Byrån mot diskriminering hjälper dig att reda upp vad som är vad och pratar om vad som måste bli bättre.

Just nu på agendan

Lunchseminarium, med Byrån och Företagarna-Linköping

29 september, 2023

Best Western och hotell, Storgatan 49, Linköping

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

1 november, 2023

Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

2 november, 2023

Linköpings stadsbibliotek. Östgötagatan 5