DISKRIMINERINGSLAGEN FÖR OMBUDSMÄN OCH FACKLIGT AKTIVA

Byrån mot Diskriminering i Östergötland erbjuder en utbildning om tillämpning av Diskrimineringslagstiftningen inom arbetslivet. Under utbildningen går vi igenom lagstiftningen och fördjupar oss i verkliga fall.

Under hösten 2021 erbjuder Byrån en skräddarsydd utbildning för fackliga
ombudsmän som vill bli vassare i att använda diskrimineringslagen. Utbildningen
förklarar diskrimineringslagen och vi går grundligt igenom verkliga fall. Efter
utbildningen ska ni känna er stärkta i att själva driva fall med diskrimineringslagen
som verktyg. Utbildningen är interaktiv och det kommer att ges tid till reflektion och
interaktion.

 • Vad är diskriminering enligt
  Diskrimineringslagen och vilka
  diskrimineringsgrunder skyddas?
 • Vad innebär arbetsgivarens åtgärds- och
  utredningsskyldighet vid kännedom och
  upplevelser om diskriminering och trakasserier?
 • Hur ska ett ärende om diskriminering hanteras?

Boka in oss för ett utbildningstillfälle till en grupp eller anmäl enskilda personer till ett
digitalt utbildningstillfälle i november där ombudsmän från olika förbund genomgår
utbildningen tillsammans.
Vi kommer gärna till er för utbildning av grupper. Vi anpassar oss då självklart till de,
vid tillfället, rådande restriktionerna med anledning av Covid 19.
Ni kan även välja att boka utbildning för er grupp i digital form, Byrån har goda
erfarenheter av att genomföra digitala utbildningar via Zoom.

Klicka här för anmälan till digital utbildning,
Tisdagen den 2 november kl. 09:00 – 12:00
Utbildningen har 12 platser så fånga din plats i god tid!

Är ni fler personer i ert förbund eller klubb som vill gå
utbildningen tillsammans?
Kontakta oss via info@diskriminering.se för att boka in ett eget datum under perioden
oktober-december 2021. Uppge om ni önskar en fysisk träff eller digitalt via Zoom.

Utbildare:
Elias Ibrahim, jurist
Karin Granholm, utbildningsansvarig

Priser, utbildning 3 timmar:
Enskild person: 4000 kr
Kostnad för grupp: 20 000 kr

Just nu på agendan

Kvinnors arbetsvillkor under pandemin

28 september, 2021

Digitala verktyget Zoom

Funktionsrätt i pandemitider Linköping

5 oktober, 2021

Fontänen, Linköping/livesändning

Funktionsrätt i pandemitider Norrköping

19 oktober, 2021

Thapperska aulan, Norrköping/Livesändning