En dag för unga i Skäggetorp – om demokrati och ungas rättigheter!

Byrån mot diskriminering i Östergötland driver sen 1 mars 2021 projektet Koll på lagen, som handlar om att stärka unga med kunskap om vardagsjuridik. 21 maj arrangerar Koll på lagen ”En dag för unga i Skäggetorp”, tillsammans med Byrån och organisationer som är aktiva i Skäggetorp. Syftet med dagen är att ge ungdomarna möjlighet att möta makthavare, och visa på goda exempel från området. I samband med att det är valår vill vi även lyfta demokratiska processer, hur val går till och andra sätt att påverka makthavare.

Arrangemanget kommer äga rum den 21 maj kl. 12-16 på Agora i Skäggetorp.

Dagen är öppen för alla, och kommer bland annat innehålla:

– Samtal med makthavare: politiker, polisen och tjänstepersoner från kommunen

– Aktiviteter för demokrati: valsamordnare visar hur du röstar, träffa unga demokratiambassadörer, lär dig om hur du påverkar samhället på olika nivåer.

– Pyssel, dansworkshop, klotterplank och grill.

Allt är gratis – varmt välkomna!

Just nu på agendan

Quiz med Byrån på Pridehouse

20 maj, 2024

ABF Bergslagsgården. Västgötegatan 25. Norrköping