Evikomp

Utbildningar för personal inom vård och omsorg, erbjuds fram till nov 2022.

Byrån utbildar arbetsplatser som ingår i projektet Evikomp.

Utbildningarna är uppdelade i 7 delar,

  1. Introduktion till diskrimineringslagen
  2. Former av diskriminering
  3. Bemötande utifrån diskrimineringsgrunderna ålder och funktionsnedsättning
  4. Normer för kön och sexualitet
  5. Vardagsrasism
  6. Ska alla bemötas lika?
  7. Stöd och ansvar vid diskriminering

Utbildningarna är ca. 60 minuter, där föreläsning varvas med diskussion och filmer. Utbildningarna kan ges både digitalt och fysiskt.

Kontakta oss om ni vill att vi kommer till er och håller utbildningarna (kostnadsfritt).

Just nu på agendan

Lunchseminarium, med Byrån och Företagarna-Linköping

29 september, 2023

Best Western och hotell, Storgatan 49, Linköping

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

1 november, 2023

Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

2 november, 2023

Linköpings stadsbibliotek. Östgötagatan 5