FOKUS PÅ ANTIMUSLIMSK RASISM UNDER DAGEN MOT RASISM

Rasism mot muslimer i Sverige tar sig uttryck på olika sätt och begränsar människors utrymme i samhället och deras mänskliga rättigheter.

På dagen mot rasism den 21 mars bjuder därför Byrån mot diskriminering i Östergötland, i samarbete med ABF till en föreläsning med fokus på rasism mot muslimer med Abdi Hassan, junior legal advisor på Civil Rights Defenders i Stockholm.

Under föreläsningen kommer Abdi att fokusera på hur juridiken hanterar frågan om antimuslimsk rasism. Han kommer att berätta om:

– vad antimuslimsk rasism är och vad som skiljer det från andra typer av rasism
– på vilket sätt tillgången till offentligheten begränsas för muslimer och vilken roll juridiken kan spela för att bemöta problemet.

När:  Den 21mars, kl. 17-18.30
Var: ABF Norrköping. Bergslagsgården. Västgötegatan 25. Norrköping

Varmt välkommen!

 

Just nu på agendan

Lunchseminarium, med Byrån och Företagarna-Linköping

29 september, 2023

Best Western och hotell, Storgatan 49, Linköping

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

1 november, 2023

Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

2 november, 2023

Linköpings stadsbibliotek. Östgötagatan 5