Internationella kvinnodagen 2023. Våld i samkönade relationer.

Hbtqia personer blir utsatta för våld i nära relationer men kunskapen om detta är ofta lägre än för andra grupper samtidigt som situationen ofta kan innebära en större utsatthet och sårbarhet. Våldet ser i många avseenden lika ut men skiljer sig också åt i vissa avseenden. Många undviker att söka hjälp då det finns en rädsla för att få ett heteronormativt bemötande. Mot denna bakgrund anordnar därför Byrån mot diskriminering i Östergötland i samarbete med ABF, RFSL och Linköpings kommun, en föreläsning med fokus på våld i samkönade relationer med Suzann Larsdotter, auktoriserad socionom och sexolog samt erfaren föreläsare.

Under föreläsningen kommer Suzann att berätta om vilka sätt våld i samkönade relationer kan ta sig uttryck på samt lyfta vilka skillnader och likheter det finns med våld i samkönade och olikkönade relationer. I denna föreläsning får du även viktig kunskap för att kunna ge ett bra bemötande.

Varmt välkommen!

 

Just nu på agendan

Lunchseminarium, med Byrån och Företagarna-Linköping

29 september, 2023

Best Western och hotell, Storgatan 49, Linköping

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

1 november, 2023

Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105

Dagen mot diskriminering 2023. MANLIGHET I ETT JÄMLIKT SAMHÄLLE

2 november, 2023

Linköpings stadsbibliotek. Östgötagatan 5