Introduktion till diskrimineringslagen, HBTQ och normer (Mjölby Regnbågsvecka)

Byrån mot diskriminering i Östergötland medverkar på Mjölby Regnbågsvecka genom en föreläsning om Diskrimineringslagen och HBTQ!

Vad skyddas av diskrimineringslagen och när gäller den? Hur hänger diskrimineringslagen ihop med HBTQ?

Efter en introduktion till diskrimineringslagen kommer Byrån ge en grundläggande genomgång av HBTQ-begreppet och normer och hur det går att agera för att inkludera.

Just nu på agendan

Krig, flykt och integration utifrån ett kvinnoperspektiv

8 mars, 2020

Linköping, Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5

Föreläsning om Ålderism och åldersdiskriminering av kvinnor

9 mars, 2020

Mångfalden/Träffpunkten. Linköpingsvägen 14-16, Norrköping

Frukostseminarium med Kitimbwa Sabuni

20 mars, 2020

Kammarforum i Norrköping. Adress: Dalsgatan13

Boklansering med Koll på jobbet

15 april, 2020

Fösta kammaren, Hallarna, Bråddgatan 34, Norrköping