Koll på jobbet: för yrkeselevers välmående i arbetslivet (Mänskliga Rättighetsdagarna 2019)

Sedan januari 2018 driver Byrån mot diskriminering i Östergötland treåriga projektet Koll på jobbet som riktar sig till elever på yrkesförberedande gymnasieprogram.

Under detta seminarium kommer vi presentera resultat från en nyligen publicerad forskningsrapport om unga yrkeselevers erfarenheter från APL, med fokus på faktorer som påverkar deras hälsa. Vi kommer även att presentera metoder för hur en på ett effektivt sätt kan ta upp frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter som är relevanta i elevernas vardag och framtida yrkesliv.

Inom projektet har vi intervjuat elever på yrkesförberedande gymnasieprogram där de har berättat om sina erfarenheter och upplevelser från APL. Intervjuerna har legat till grund för utformning av nya övningar, case och filmer som kommer användas i ett metodmaterial till skolpersonal på yrkesförberedande gymnasieprogram. Intervjuerna har även används som utgångspunkt för forskningsrapporten. Nedan följer ett citat från intervjustudien som visar på hur en elev hanterat en situation där hen inte mått bra på sin APL:

”Det var en gång som det gick så långt att jag satte mig på toan och grät. Jag ville bara därifrån, men sen slutade det med att jag inte kom dit och jag har inte pratat med dem efter det heller.”

Elev på yrkesförberedande gymnasium i Östergötland, 2018

 

Personer som utsätts för trakasserier distanserar sig ofta från de situationer där trakasserierna kan uppstå (fikarummet, omklädningsrummet etc). Isoleringen kan göra att personen mår ännu sämre, och till slut kanske slutar dyka upp på jobbet/skolan, sjukskriver sig och byter jobb – ”En sjuk arbetsplats blir ofta ännu sjukare”.

Mot den bakgrunden vill vi under passet lyfta frågor som:

  • Vilka faktorer bidrar till en god/ dålig hälsa bland elever på yrkesförberedande gymnasieprogram?
  • Hur kan vi arbeta för att stärka elever i frågor som rör diskriminering och rättigheter i arbetslivet?

Just nu på agendan

Inga event hittades.