Kvinnors arbetsvillkor under pandemin

Byrån anordnar, med Norrköpings kommuns stöd, ett panelsamtal där representanter för vård- och utbildningsyrken samt politiker samtalar om hur arbetsvillkoren för juridiska kvinnor i vård- och utbildningsyrken har sett ut under pandemin.

Byrån mot diskriminering bjuder med Norrköpings kommuns stöd in till ett panelsamtal med tema Kvinnors arbetsvillkor under Coronapandemin.

När Jämställdhetsmyndigheten granskar Coronapandemin ur ett jämställdhetsperspektiv menar de att vi redan nu kan se att pandemin har, och kommer fortsatt ha, en negativ inverkan på samtliga sex jämställdhetspolitiska mål. Utifrån ovanstående fokuserar vi under det här panelsamtalet juridiska kvinnors arbetsvillkor inom utbildning, hälso- och sjukvård under pandemin.

Panelen
Annika Kaiser (V)
Ledamot kommunfullmäktige, specialistsjuksköterska
Emma Klingvall
Avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland
Kikki Liljeblad (S)
Kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor
Maria Sandberg
Stödpedagog

Moderator: Sandra Isaksson
Byråns ordförande tillika narkosläkare.

Dag: tisdag den 28 september 2021
Tid: 18.30-20.00
Plats: Zoom
Möteslänk skickas i bekräftelsemailet.

Anmäl dig här!

Det finns ett begränsat antal fysiska deltagarplatser för den som av tillgänglighetsskäl behöver det. Välj då det rätta alternativet vid anmälan och kontakt oss för mer information.

Välkommen!

Just nu på agendan