Lärarkonferens Digital: Aktiva åtgärder – för lika rättigheter och mot diskriminering i skolan och på apl

Byråns projekt Koll på jobbet anordnar konferens om hur skolor kan främja elevers lika rättigheter och förebygga kränkningar och diskriminering!

Antalet platser är begränsade – först till kvarn, klicka här för att komma till anmälningssidan.


KOLL PÅ JOBBET är ett projekt som handlar om att rusta elever på yrkesprogram med kunskaper om diskriminering och rättigheter i arbetslivet. I projektet har vi tagit fram ett metodmaterial med övningar, fall och filmer som ger elever möjlighet att diskutera och reflektera över situationer de mött eller kan komma att möta i arbetslivet. På så sätt får eleverna verktyg för att kunna tillvarata sina rättigheter och bidra till mer jämställda och inkluderande arbetsplatser.

OM KONFERENSEN
Konferensen handlar om hur skolor kan främja elevers lika rättigheter och förebygga kränkningar och diskriminering. Under dagen går vi igenom lagkraven om aktiva åtgärder, och ger er verktyg och goda råd för det praktiska arbetet med lika rättigheter.

Dagen arrangeras av Byrån mot diskriminering i Östergötland, i samarbete med Örebro rättighetscenter och Antidiskrimineringsbyrån Humanitas

Konferensen är kostnadsfri och finansieras av Allmänna arvsfonden. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med elever som gör apl.

 

Just nu på agendan

Inga event hittades.