Ta matchen för en inkluderande idrott

I samband med EastPride i maj bjuder Byrån in till en föreläsning och efterföljande samtal kring tema ”Ta matchen för en inkluderande idrott”

Hur hänger kön, sexualitet och könsidentitet eller könsuttryck ihop
med ens möjligheter att delta i idrotten? Genom föreläsning, diskussion
och gruppövningar vill vi bidra till en mer inkluderande idrott

Just nu på agendan

Quiz med Byrån på Pridehouse

20 maj, 2024

ABF Bergslagsgården. Västgötegatan 25. Norrköping